Artykuł

02 styczeń 2015

Konferencja: Międzykulturowość w edukacji historycznej

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Holocaust, Debaty, Aktualności, Historia i pamięć, Polityka historyczna

Międzykulturowość w edukacji historycznej to tytuł międzynaroodowej konferencji przygotowywanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy.

Konferencja podejmować będzie próbę odpowiedzi na pytanie jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Jak zaznaczają Organizatorzy uczestnicy spotkań dyskutować będą m.in. o metodach edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. 

"Szczególną uwagę poświęcimy temu, czy i jak można zapobiegać dyskryminacji, zwalczać antysemityzm, rasizm i mowę nienawiści poprzez działania edukacyjne - zaznaczają. Zależy nam na uwzględnieniu perspektywy zarówno naukowców, jak i praktyków działających w obszarze edukacji i kultury. Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i inspiracji, wspólnego poszukiwania nowych metod, a także nawiązania kontaktów i partnerstw z przedstawicielami polskich i europejskich organizacji i instytucji.  

W ramach konferencji zaplanowano 4 bloki tematyczne:

  1. Edukacja historyczna a kompetencje międzykulturowe
  2. Historie lokalne – stosunek do innych
  3. Międzykulturowość w mieście
  4. Jak radzić sobie z uprzedzeniami, dyskryminacją i mową nienawiści

Konferencja gromadzić będzie badaczy zajmujących się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktyków: muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagogów, realizatorów projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem.

Program konferencji będzie składał się z wykładów, dyskusji, pokazów filmowych oraz warsztatów. Wykłady i dyskusje będą prowadzone przez zaproszonych ekspertów z Polski i Europy, natomiast każdy chętny będzie miał szansę poprowadzić autorski warsztat dla uczestników konferencji.

Propozycje warsztatów w ramach wyżej wymienionych bloków tematycznych zgłaszać można do 15 stycznia 2015 r. na adres: mprus@polin.pl.

Rada Programowa wydarzenia:

  • dr Claudia Lenz (Europejskie Centrum im. A. H. Wergelanda);
  • Sjur Bergan (Departament Edukacji, Rada Europy);
  • Alicja Pacewicz (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskie)j;
  • dr Grzegorz Mazurkiewicz (Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego);
  • prof. Debórah Dwork (Clark University).

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje szczegółowe dostępne sa na stronie Organizatora (link

źródło: www.polin.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016