Artykuł

03 styczeń 2015

Warsztaty historyków Europy Środkowo-Wschodniej (27-28.02.2015, Chicago, USA)

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Historia kulturowa

27 lutego 2015 r. w Chicago (University of Illinois) o godz 9.00 rozpoczną się III Warsztaty dla historyków Europy Środkowo-Wschodniej.

Warsztaty potrwają dwa dni i są otwarte dla wykładowców oraz doktorantów w historii i dyscyplin pokrewnych. Punktem wyjścia dla spotkań i dyskusji będą artykuły i materiały rozesłane wcześniej wszystkim uczestnikom warsztatów.

Głównym celem wydarzenia jest integracja i wymiana informacji między badaczami amerykańskimi zajmującymi się historią krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz analiza aktualnego stanu badań.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza rejestracja (do 5 stycznia 2015 r.)

W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno uczestnicy prezentujący własne teksty jaki i dyskutanci. Istnieje możliwość pokrycia kosztów zakwaterowania części referentów przez Organizatorów (w ramach wsparcia jakiego studiom polonijnym na uniwersytecie Illinois w Chicago udzielił Romuald Hejna). Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania kosztów podróży.

Orgazniatorzy:

Keely Stauter-Halsted
 Professor and Stefan and Lucy Hejna Family Chair in the History of Poland

Osoba kontaktowa: Anna Szawara (szawara@uic.edu)

Więcej informacji: Pol-Int

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016