Artykuł

23 wrzesień 2014

Archiwum społeczne, czyli dlaczego warto znaleźć miejsce dla historii organizacji pozarządowych? Bezpłatne szkolenia.

Kategoria: XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Źródła , Aktualności, Historia społeczna, Historia i pamięć

 

Jak dokumentować historię społecznymi siłami? W jaki sposób mądrze i trwale ją zapisać oraz w ciekawy sposób upowszechniać, czyli dzielić się nią z innymi? Skąd brać środki finansowe na takie działania? Jakich narzędzi i metod użyć? 

Na wszystkie te pytania Fundacja Ośrodka KARTA odpowie na bezpłatnych szkoleniach, dotyczących zakładania i prowadzenia archiwów społecznych. 

Szkolenia kierowane są do organizacji, które dokumentują lub chcą dokumentować dzieje lokalne, historię życia codziennego, artystycznego, sportowego, losy mniejszości narodowych.

Adresaci szkoleń to również organizację pozarządowe, których pole działalności nie wiąże się z historią w sposób oczywisty, na przykład organizacje charytatywne czy propagujące turystykę. 

Każda organizacja pozarządowa ma swoją historię, a w niej zapisany jest jej rozwój, przemiany, osiągnięte rezultaty – nie zawsze na końcu mające swoją trwałą, materialną postać. Stworzenie archiwum, porządkującego tę rozproszoną historię działania na rzecz społeczeństwa, daje organizacji pozarządowej unikalną szansę nie tylko poczucia wagi dokonań i zapisania własnej ciągłości, ale także współuczestnictwa w odtworzeniu dziejów ruchu obywatelskiego i oddolnej aktywności ludzi. 

Na uczestników szkolenia czekają warsztaty, wykłady i dyskusje z ekspertami, którzy pokażą im jak profesjonalnie gromadzić, opisywać, digitalizować i udostępniać zbiory dotyczące życia społecznego, artystycznego czy historii lokalnej. Zainteresowane organizacje dostaną także dostęp do strony internetowej typu CATL [Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej], która służy prezentacji zdigitalizowanych zbiorów w Internecie. Po szkoleniach Ośrodek oferuje organizacjom wsparcie w działalności archiwistycznej.

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych archiwistów społecznych. 

TERMINY SZKOLENIA (do wyboru):

  • 21–24 listopada 2014
  • 5–8 grudnia 2014
  • 16–19 stycznia 2015
  • 6–9 lutego 2015

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 30 września 2014

Informacje i formularz naboru znajdują się na stronie Szkoła KARTY/Szkolenia

Więcej informacji: 

Agnieszka Kudełka

telefon: (22) 844–10–55, ew. (22) 848–07–12

mail: szkolakarty@karta.org.pl

Szkolenia są częścią przewidzianego na lata 2014–2016 projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, 

Źródło: materiały prasowe Ośrodka Karta

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016