Artykuł

29 wrzesień 2014

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Kategoria: Recenzje, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym w latach 2013-2014.

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego organizowany jest przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie 

Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych

Konkurs, poza wyłonieniem i nagrodzeniem najlepszych tekstów ma również na celu przypomnienie profesora Jerzego Michalskiego - jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r.

Profesor Jerzy Michalski ceniony był również jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu im. Władysława Konopczyńskiego, w ramach którego uhonorowany został nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W drugiej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, nadsyłać nalezy do 31 października 2014 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową

Po raz pierwszy nagroda wręczona została w ubiegłym roku. Laureatem pierwszej edycji został p. Wojciech Mischke, autor recenzji książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

źródło: IH PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016