Artykuł

22 październik 2014

Stypendium im. Józefa Tischnera dla polskich i polsko-amerykańskich badaczy

Kategoria: Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Aktualności, Granty, stypendia

 

Trwa nabór zgłoszeń do Stypendium Józefa Tischnera, adresowanego do młodych badaczy, przedstawicieli wszystkich dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Program obejmuje półroczny (lipiec - grudzień 2015 r.) pobyt w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Institute for Human Sciences) 

Laureaci konkursu otrzymają stypendium w wysokości 9,300 Euro pokrywające koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz wszelkich innych wydatków związanych z pobytem w Wiedniu. 

Po zakończeniu programu stypendialnego jego uczestnicy ubiegać się mogą o dotacje w ramach Programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program dla młodych uczonych po doktoracie pracujących za granicą, zachęcający do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. 

Kandydat/ka do stypendium Józefa Tischnera: 

  • musi posiadać obywatelstwo polskie, być polsko-amerykańskim uczonym lub  na stałe mieszkać w Polsce 
  • musi realizować studia doktoranckie lub posiadać (niedawno uzyskany) tytuł doktora 
  • nie może mieć więcej niż 35 lat

Termin zgłoszeń: 20 grudnia 2014 r.

Zakres proponowanych tematów badawczych jest otwarty. Jak podkreślają jednak Organizatorzy mile widziane będą projekty nawiązujące do głównych obszarów badawczych, realizowanych w Instytucie Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Institute for Human Sciences (zobacz)

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016