Artykuł

13 wrzesień 2011

Rosjanie nadchodzą!” Joanny Hytrek-Hryciuk laureatką konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza - 2011

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Konkursy i nagrody historyczne

W poniedziałek, 12 września w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla najlepszej książki dotyczącej historii najnowszej (od 1939 r. ).

Jury obradujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Szaroty (w składzie: Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski) z dwudziestu nadesłanych pozycji nominowało pięć prac.

 

Za najlepszą pracę dotyczącą historii najnowszej uznano książkę autorstwa Joanny Hytrek-Hryciuk

„Rosjanie nadchodzą!”Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948

wydaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 

 

Do finałowego etapu konkursu zakwalifikowała się również praca dr Marcina Chorązkiego, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945, Kraków 2010

 

Nominację do Nagrody otrzymały także:

  • Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010.
  • Stanisław Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010
  • Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976), Warszawa 2010

 

Fundatorem Nagrody (20 tys. zł) jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza. Organizacja ta powołana została do życia 16 października 2008 przez rodzinę i uczniów Profesora. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski. Tegoroczna  III edycji Konkursu – przygotowana została we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas.

 

Więcej informacji o Konkursie i wcześniejszych edycjach - na stronie Organizatora

 

Źródło:

Fundacja im. Prof. Tomasza Strzembosza

Instytut Pamięci Narodowej

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016