Artykuł

20 lipiec 2015

Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960 (informacja wydawnicza)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, XXw, Informacja wydawnicza, Aktualności, Historia społeczna, Historia kulturowa, Gender

Nakładem Wydawnictwa IPN ukazała się praca Natalii Jarskiej pt. Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960.

Książka, której podstawą była rozprawa doktorska autorki, ukazuje proces aktywizacji zawodowej kobiet w powojennej Polsce. Natalia Jarska koncentruje się na środowisku robotnic zatrudnionych w powojennych zakładach przemysłowych. Analizie poddana została przede wszystkim peerelowska polityka zatrudnienia – jej cele, narzędzia i sposób realizacji. Autorka udziela odpowiedzi na pytanie o skuteczność tej polityki, a także społeczne reakcje na nią. Praca robotnic omawiana jest również w kontekście pozazawodowych ról kobiet oraz ich aktywności politycznej. Co znaczyło być robotnicą w rządzonej przez komunistów Polsce? Jak przebiegała powojenna masowa aktywizacja zawodowa kobiet? Czy „produktywizacja” oznaczała wielką społeczną zmianę i jak na losy robotnic wpływały polityka, gospodarka i kulturowe definicje płci - to główne pytania badawcze, na które odpowiada praca młodej warszawskiej historyczki. Wydana w ramach serii "Monografie" publikacja jest głosem w dyskusji na temat równości płci w PRL. Podejmuje również szerszy problem wpływu stalinizmu na polskie społeczeństwo.

Natalia Jarska -  pracuje w Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Jest autorką książki "Idealne kobiety. Sekcja Kobieca Falangi 1934–1950 (Lublin 2011), współredaktorką książek "Płeć buntu : kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 1944-1989 na tle porównawczym" oraz "Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989", a także autorką szeregu artykułów dotyczących historii kobiet i historii społecznej PRL.

Opis bibliograficzny:

  • Autor: Natalia Jarska 
  • Tytuł: Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960
  • Miejsce wydania: Warszawa 
  • Wydawnictwo: IPN
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 368 
  • Seria „Monografie”

źródło: IPN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016