Artykuł

24 październik 2015

"Historia z ludzką twarzą. Biografie kobiet w badaniach nad powojenną Polską" - wykład Małgorzaty Fidelis

Kategoria: Wykłady, Nowości wydawnicze, XXw, Spotkania, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Metodologia , Historia polityczna, Historia kulturowa

"Historia z ludzką twarzą. Biografie kobiet w badaniach nad powojenną Polską" to tytuł wykładu, który w środę 4 listopada 2015 r. odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN

Gościem spotkania będzie Małgorzata Fidelis (Department of History, University of Illinois at Chicago)- autorka książki Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, opublikowanej w nakładzie polskim w 2015 r.

Wykład skupi się na możliwościach wykorzystania indywidualnych biografii - zarówno relacji ustnych, jak też dokumentów pisanych - w tworzeniu wiedzy historycznej na temat Polski po 1945 roku. Szczególna uwaga zostanie poświęcona poszukiwaniom podmiotowości przez kobiety w kontekście przemian powojennych, takich jak migracja ze wsi do miast, definiowanie nowoczesności, uczestnictwo w konsumpcji i kulturze popularnej. Ramy rozważań nie ograniczą się do ścisłych ram polskiego społeczeństwa, ale uwzględnią rolę wpływów zewnętrznych i ich interakcję z lokalnymi warunkami i perspektywami.

Spotkanie odbędzie się w ramach warsztatów naukowych "Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka" organizowanych przez Zespół Badań Genderowych przy Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundację Gender Center

Małgorzata Fidelis wykłada na wydziale historycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago. Specjalizuje się w badaniach społeczno-kulturowej historią Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet i płci kulturowej, konsumpcji, kultury popularnej i młodzieżowej. Obecnie pracuje nad książką o kulturze młodzieżowej lat '60 w bloku wschodnim

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00

Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144

Więcej informacji o cyklu warsztatów: link

źródło: IBL PAN/facebook

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016