Artykuł

08 lipiec 2016

Projekt edukacyjny: "In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy" - nabór zgłoszeń (do 10 lipca 2016 r.)

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia i pamięć, Historia społeczna

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczyna rekrutację do drugiej edycji projektu In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy, który jest skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat. Tym razem młodzi Europejczycy wybiorą się w podróż w okolice Grazu na pograniczu Austrii i Słowenii, w sąsiedztwo Czeskiej Szwajcarii na styku Czech, Niemiec i Polski, nad dorzecze Dunaju i Drawy przy granicy węgiersko-chorwackiej oraz na Zakarpacie, gdzie krzyżują się Słowacja, Ukraina i Węgry.

 

Projekt In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy ma zachęcić młode pokolenie Europejczyków do poznawania historii XX wieku poprzez rozmowy z jej uczestnikami. Rekrutacja uczestników potrwa do 10 lipca 2016 r.

 

W ramach projektu kilkuosobowe grupy młodych ludzi udadzą się do czterech wielokulturowych regionów przygranicznych Europy, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia. 

 

Przed rozpoczęciem wizyt studyjnych (16-22.09) uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach (12-15.09) prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej (oral history), antropologii kultury oraz archiwistyki. Młodzież pozna tajniki zbierania relacji, prowadzenia wywiadów oraz digitalizacji pamiątek i dokumentów, a także specyfikę i historię odwiedzanych regionów. Następnie, uczestnicy projektu, podzieleni na 5-osobowe grupy, wyruszą do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą siedem dni.  

 

Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznawać będzie w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Zgromadzone w ten sposób wspomnienia, nagrania dźwiękowe i video, fotografie, listy, a także zeskanowane dokumenty i inne świadectwa życia codziennego staną się bazą do opracowania relacji z podróży.  

 

Udział w projekcie będzie dla uczestników okazją nie tylko do rozwoju kompetencji z zakresu terenowych badań historycznych oraz etnograficznych, ale także pozwoli na pogłębienie wiedzy o procesach historycznych Europy XX wieku. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość czterech, złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, stanie się tematem podsumowującej projekt konferencji z udziałem antropologów kultury, historyków i badaczy oral history, która odbędzie się w grudniu 2016 r. w Warszawie. 

Organizatorzy poszukują dwudziestu młodych ludzi, zarówno studentów, jak i freelancerów w wieku 18-25 lat, którzy chcieliby spróbować swoich sił w badaniu ludzkiej pamięci o najnowszej historii. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy do 10 lipca 2016 r. wypełnić formularz rekrutacyjny, znajdujący  się na stronie www.enrs.eu/inbetween. Ocenie podlegać będą m.in. motywacje uczestników do udziału w projekcie, ich otwartość i gotowość do współpracy. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego i jednego z języków używanych w wybranym regionie.

 

Organizator projektu, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry oraz Rumunia. Status obserwatora mają Austria, Czechy, Albania oraz Łotwa.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.enrs.eu, oraz profilu: www.facebook.com/enrs.eu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  programu „Europa dla obywateli”


Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016