Artykuł

03 październik 2016

Konferencja pt. Życie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Metodologia

W środę, 12 października w Lublinie rozpocznie się trzydniowa, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona codzienności w krajów socjalistycznych.

Konferencja pt. Zycie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie i zgromadzi grono wybitnych badaczy i specjalistów z zakresu historii politycznej, społecznej i kulturowej.

Sesje poświęcone zostaną zarówno kwestiom historiograficznym jak i wybranym wątkom życia codziennego.  Na 12 i 13 października zaplanowano także panele dyskusyjne z udziałem historyków, kulturoznawców i socjologów.

12 października:

Panel dyskusyjny: Życie centralnie planowane?  Codzienność jako jedna z płaszczyzn oddziaływania władz komunistycznych na polskie społeczeństwo. 

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IPN/ IH PAN)

Uczestnicy:

  • prof. Maciej Bałtowski (UMSC)
  • prof. Grzegorz Miernik (UJK)
  • prof. Janusz Wrona (UMCS)
  • dr Andrzej Zawistowski (IPN/SGH)

13 października:

Panel dyskusyjny:Ślady PRL w życiu codziennym Polaków. 

Prowadzenie: dr Joanna Wawrzyniak (UW)

Uczestnicy: 

  • prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)
  • prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza) 
  • dr hab. Iwona Kurz (UW)
  • dr Tomasz Rakowski (UW)\

Szczegółowy program obrad w załączniku.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016