Artykuł

21 grudzień 2016

"Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, XXw, Informacja wydawnicza, Konferencje, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna

Przed kilkoma dniami nakładem lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się publikacja  pod redakcją dr. Tomasza Osińskiego pt. "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)".

 

W społecznej i gospodarczej historii Polski lata 1944-1956 wyróż­niały się wyjątkową dynamiką zmian. Brzemienne w skutki okaza­ły się szczególnie przekształcenia własnościowe. Wiele z nich było widocznych niemal natychmiast, inne uświadamiano sobie dopie­ro z czasem, a część odczuwamy również współcześnie. Stosunek reżimu komunistycznego do własności prywatnej dobrze ilustruje fakt, iż w bardzo pojemnym katalogu wrogów nowej władzy ważne miejsca zajmowali: „kapitaliści”, „obszarnicy”, „kułacy” „prywacia­rze”. Niniejszy tom studiów przedstawia głosy wielu uznanych ba­daczy w dyskusji nad przebiegiem, metodami wdrażania, skutkami społecznymi, zakresem inspiracji zewnętrznej oraz reakcją społecz­ną na przebudowę Polski w latach 1944–1956.

 

Publikacja jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej przez lubelski oddział IPN, która odbyła się w Lublinie w dniach 19-21 listopada 2014 roku. Nagrania wystąpień prelegentów dostępne są na stronie pamięć.pl - portalu edukacyjnego IPN.

 

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016