Artykuł

07 luty 2017

Ryszard Wryk, Sport i Wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej (informacja wydawnicza)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, XXw, Aktualności

Książka opisuje losy polskich olimpijczyków w latach 1939-1945. Losy te przedstawione są na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest udział olimpijczyków w walce o niepodległą Polskę od pierwszych dni września 1939 r. po kres wojny w 1945 r. Drugą płaszczyzną jest sport czasu wojny, w którym uczestniczyli olimpijczycy. Autor poświęca sporo miejsca udziałowi olimpijczyków w ruchu sportowym czasu wojny. Ukazuje on konspiracyjny sport w Generalnym Gubernatorstwie i ziemiach włączonych do Rzeszy, sport na Górnym Śląsku i Ziemiach Wschodnich II RP w latach 39-45, różne przejawy aktywności sportowej w obozach jenieckich i koncentracyjnych. Autor stara się odpowiedzieć na wiele pytań badawczych: jakie formy organizacyjne przyjął sport na terenach okupowanych, jakie były motywy jego uprawiania i jakie funkcje spełniał w realiach wojennych.

 

Autor: Ryszard Wryk 

Tytuł: Sport i Wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej 

Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Miejsce wydania: Poznań

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 284

ISBN: 78-83-64864-58-2

 

Źródło: Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016