Artykuł

12 marzec 2017

Rozmowy o Śląskach - spotkanie na kanwie 25. numeru kwartalnika „Herito”, Bielsko-Biała, 16 marca 2017

Kategoria: Historia regionalna, Debaty, Aktualności, Czasopisma naukowe, Historia kulturowa

16 marca (czwartek), o godz. 18.00 w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie pt. Rozmowy o Śląskach na kanwie najnowszego numeru kwartalnika „Herito”. Wezmą w nim udział prof. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski) oraz prof. Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie). Dyskusję poprowadzi Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. 

 

Jak piszą organizatorzy debaty:

Mimo nazwy, trudno zrównać we wspólnym mianowniku Dolny i Górny Śląsk, Śląski Cieszyński i Opolski. O wielowymiarowości regionu nie zdecydowały wyłącznie trzy kształtujące go kultury: polska, niemiecka i czeska. Ważny wkład wniosły tam dwie wielkie tradycje chrześcijańskie: katolicka i protestancka – pozostające nadal w żywym dialogu. Również tragedie XX wieku odcisnęły na nim swoje piętno, czyniąc dla wielu Śląsk ziemią wygnania, dopiero z upływem lat stopniowo oswajaną. Niejednorodność Śląska jest faktem także dlatego, że region pozostaje podzielony między dwa kraje: Polskę i Republikę Czeską. Choć cieszyńskie mosty na Olzie już nie odgradzają, są otwarte.

 

Więcej informacji o najnowszym numerze kwartalnika „Herito” znaleźć można na stronie internetowej wydawanego przez MCK czasopisma

 

Rozmowy o Śląskach

16 marca (czwartek), godz. 18.00

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Zamek Książąt Sułkowskich, ul. Wzgórze 16

 

Wstęp wolny.

 

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016