Artykuł

05 maj 2017

"Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego", red. nauk. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak (informacja wydawnicza)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, Aktualności, Metodologia

Publikacja "Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości:  pejzaże współczesnego dyskursu historycznego" (red. nauk. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak, Lublin 2017) stanowi kontynuację projektu: „Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości”, zainicjowanego w Instytucie Historii UMCS w 2010 roku przez pracowników Zakładu Metodologii Historii i Zakładu Historii Najnowszej. Podejmując tego typu problematykę względem zinstytucjonalizowanego dyskursu naukowego, przestrzeni doświadczenia i uobecniania historii w sferze publicznej, uwydatnia się jednocześnie kwestię użytkowania przeszłości w tworzeniu kulturowej matrycy społeczeństwa. Autorzy poszczególnych rozdziałów, poprzez tropy dyskursywnego użytkowania historii, kierują swoje zainteresowania w stronę innych kontekstów i sposobów jej przedstawiania. „Ćwiczenia z logiki historycznej” i „peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” stanowią dla nich perspektywy sytuujące klasyczną historiografię wobec nowych możliwości jej konceptualizacji, w oparciu o teorie marginalizowane bądź pomijane w głównym nurcie badań historycznych. Co więcej, okazują się interesującą propozycją syntez historiografii politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturowej, tworzących tło rozumienia współczesnej kultury, a tym samym perspektywę oczekiwaną w dyskursie historycznym.

 


SPIS TREŚCI

 

 

Źródło: Wydawnictwo UMCS

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016