Artykuł

28 czerwiec 2017

Ogłoszono program III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 11-14 października 2017 roku)

Kategoria: Konferencje, XVI-XVIII wiek, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia i pamięć, historia kultury

W dniach 11-14 października tego roku odbędzie się w Krakowie trzeci już Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Organizatorem wydarzenia jest krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem tegorocznej konferencji jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Zamiarem organizatorów jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Uczestnicy obrad pochylać się będą nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie, na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

 

Na stronie Kongresu udostępniony został kompletny jego kompletny PROGRAM.

 

Udział w obradach III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Rejestracja na stronie  internetowej Kongresu gwarantuje otrzymanie teczki z materiałami oraz dostęp do wydarzeń towarzyszących.

 

 

Źródło: III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016