Artykuł

10 lipiec 2017

Konferencja inaugurująca projekt „Patrimonium”, Warszawa, 14 lipca 2017 r.

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Aktualności, historia kultury

14 lipca 2017 r. w Pałacu Rzeczypospolitej, przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”,

Inauguracji projektu towarzyszyć będzie pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz koncert Carmen patrium.

 

Głównym założeniem projektu „Patrimonium” jest upowszechnienie wśród szerokiego grona odbiorców zasobów kultury dwóch największych książnic w Polsce. Do 2020 r. dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich zostanie zdigitalizowanych ponad milion obiektów. Udostępnienie wysokiej jakości cyfrowych zbiorów odbędzie się za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.pl. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach.

 

Konferencji inaugurującej projekt towarzyszyć będzie koncert Carmen patrium, podczas którego wystąpi zespół Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga, specjalizujący się w polskim tradycyjnym repertuarze sakralnym. Muzycy wykonają kilka najstarszych polskich pieśni średniowiecznych. Wśród nich znajdzie się Bogurodzica – najdawniejsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, śpiewana w ważnych dla wspólnoty momentach: przed bitwami, w trakcie obrzędów koronacyjnych czy podczas podniosłych uroczystości kościelnych. Pieśń ta przez wieki pełniła funkcję narodowego hymnu – określano ją jako „carmen patrium”, czyli „pieśń ojczystą”. Podczas koncertu wykonane zostaną dwie wersje utworu – z przekazów zachowanych w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Program wydarzenia:

 

17.00 

Otwarcie Pałacu dla uczestników wydarzenia.

 

17.30 – 18.00  

Bogurodzica, Krystus z martwych wstał jest, Radości wam powiedam – pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej 

Oprowadzenie kuratorskie, Wojciech Kordyzon

 

18.00 – 18.20 

dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej -  „Patrimonium” – główne cele i założenia projektu

 

18.20 – 18.30 

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej: Digitalizacja zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w projekcie „Patrimonium”

 

18.30 – 19.00  

dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Matka, Karmicielka, Zbawczyni – słowo o obrazach Bogurodzicy

 

19.00 – 19.10 

Sonia Wronkowska, kurator koncertu, Wprowadzenie do koncertu

 

19.10 – 19.55 

Koncert „Carmen patrium”

Adam Strug wraz z zespołem Monodia Polska

 

 

Wstęp wolny. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której odbędzie się wydarzenie, liczba miejsc ograniczona.
Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00. Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17:00.

 

 

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz budżetu państwa.

 

 

Źródło: Biblioteka Narodowa

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016