Artykuł

27 lipiec 2017

CfP: „Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”, Wrocław, 26-27 X 2017 (zgłoszenia do 1 VIII)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia wojskowości, Historia polityczna

 

„Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”,  to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne. Odbędzie się ona w dniach 26–27 października 2017 r. we Wrocławiu.

 

Konferencja będzie poświęcona szerokiej problematyce dotyczącej czynуw prawnie zabronionych w wojsku i służbach mundurowych w XX-wiecznej Polsce, zaczynając od początków odrodzonego Państwa w 1918 r., przez II RP i polskie formacje zbrojne oraz struktury konspiracyjne funkcjonujące w trakcie II wojny światowej, po upadek reżymu komunistycznego w 1989 r. Myślą przewodnią konferencji jest naświetlenie tej problematyki z różnych pozycji badawczych, z których optyka wojskowego prawa karnego i prawa karnego w ogólności stanowią punkt wyjścia tak do przedstawienia pojedynczych przypadków popełnienia wykroczeń przeciw prawu, jak i szerokich analiz i krytycznych ocen zjawisk takich jak dezercja, szpiegostwo i inne.

Organizatorzy pragną również, by w trakcie konferencji zostały poruszone kwestie związane z ocenami moralnymi czynów popełnianych tak przed, jak i zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, kiedy panujący na ziemiach polskich reżym komunistyczny stawiał przed bardzo trudnymi decyzjami zarówno szeregowych żołnierzy i poborowych, jak i oficerów oraz dowуdców służących w tak zwanym ludowym Wojsku Polskim.

 

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 1. Przyczyny i skutki dezercji, szpiegostwa i innych czynуw prawnie zabronionych  z punktu widzenia moralno-społecznego, etycznego i politycznego.
 2. Wojskowe prawo karne w latach 1918–1989.
 3. Prawne aspekty szpiegostwa, dezercji i innych czynów prawnie zabronionych w służbach mundurowych.
 4. Dezercje w II RP w latach 1918–1938.
 5. Dezercje w obliczu zagrożenia wojennego 1939.
 6. Problem wojskowego prawa karnego w ramach struktur konspiracyjnych funkcjonujących na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej.
 7. Problem dezercji w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
 8. Problem szpiegostwa w strukturach konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego i PSZ na Zachodzie.
 9. Uciekinierzy z armii gen. Żymierskiego, tzw. Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Dezercje wśrуd funkcjonariuszy UB/SB i MO.
 11. Renegaci z WP, KBW, UB i MO działający w podziemiu antykomunistycznym.
 12.  Amnestie po 1944 r.
 13. Słynne procesy wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych (głуwnie z WP, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej) w latach 1918-1939.
 14. Najsłynniejsze procesy wojskowych i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1989.

 

Organizatorzy konferencji:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu/Delegatura w Opolu, oraz Wojskowe Biuro Historyczne

 

Komitet organizacyjny:

Dr Ksawery Jasiak (OBBH we Wrocławiu/IPN Delegatura w Opolu)

Dr Daniel Koreś (OBEN IPN we Wrocławiu/Archiwum Wojskowe w Oleśnicy)

 

Sekretarze konferencji:

Krzysztof Widziński (WBH)

Dr Jacek Jędrysiak (WBH)

 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Osoby zainteresowane proszone są o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z abstraktem do 1 sierpnia 2017 r. Formularz rejestracyjny można pobrać ze strony konferencji.

 

Formularze i abstrakty należy wysyłać na adres:

ksawery.jasiak@ipn.gov.pl

k.widzinski@ron.mil.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016