Artykuł

23 wrzesień 2017

Seminarium historii kobiet i historii płci imienia Łucji Charewiczowej - inauguracja, Warszawa,19 X 2017 r.

Kategoria: Aktualności, Spotkania, Historia społeczna, Historia kulturowa, Biografie, Gender

Warszawskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii PAN zapraszają na inauguracyjne zebranie Seminarium historii kobiet i historii płci imienia Łucji Charewiczowej. Odbędzie się ono 19 października 2017 r. w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Naukowego (Pałac Staszica, sala nr 9, Nowy Świat 72, Warszawa).  Seminarium odnosi się do tradycji historiograficznej w Polsce, zainicjowanej przez Łucję Charewiczową w latach międzywojennych, postulującej włączenie do kanonu badań historycznych tematów związanych z historią kobiet. Zadaniem seminarium jest promowanie dorobku naukowego patronki oraz dyskusja nad recepcją jej dzieł.

 

Nadrzędnym celem Seminarium jest wymiana wiedzy i animowanie dyskusji wśród polskich badaczek i badaczy zajmujących się historią kobiet oraz historią płci. Organizatorkom przedsięwzięcia zależy, aby polskie badania historyczne tego nurtu włączać w międzynarodowy obieg historyczny. Chcą także konsolidować krajowe środowisko zajmujące się wskazanymi obszarami naukowej refleksji oraz popularyzować nowe paradygmaty badawcze.

Spotkania będą odbywały się cztery razy w roku. 

 

Program spotkania inauguracyjnego:

 

12:00 Powitanie

12:15-12:30 Dlaczego Łucja Charewiczowa?

12:30-13:00 Olga Gul, UL Lwów, „Łucja Charewiczowa – prekursorka urban studies oraz historii kobiet. Wybrane aspekty naukowej twórczości lwowskiej historyczki”

13:00-14:00 Dyskusja

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-15:45 Dietlind Hüchtker, GWZO Leipzig, „Z warsztatu historyczki: refleksje o performansie, performatywności i polityce. Galicja i jej ruchy polityczne jako przykład”

15:45-16:45 Dyskusja

16:45-17:00 Podsumowanie

 

Organizatorki: Katarzyna Sierakowska (IH PAN), Iwona Dadej (IH PAN), Natalia Jarska (IH PAN), Anna Nowakowska-Wierzchoś (AAN)

 

Organizatorki seminarium proszą o potwierdzenie udziału w nim drogą poprzez nadesłanie mail na adres: seminarium.charewiczowej@gmail.com

 

 

Źródło: Towarzystwo Naukowe WarszawskieInstytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016