Artykuł

28 październik 2017

Międzynarodowa konferencja naukowa: The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”, Warszawa 16-17 XI 2017

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Średniowiecze, Historia polityczna, Biografie, Historia religijności

W dniach 16-17 listopada br. w Instytucie Historii PAN w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”

 

Konferencja stanowi integralną część projektu badawczego, którego celem jest przygotowanie krytycznej edycji kodeksu epistolarnego Jana Kapistrana z lat 1451-1456. W maju 1451 r. Jan Kapistran (1386-1456) wkroczył do Austrii, rozpoczynając swoją sześcioletnią misję, która objęła ziemie niemieckie, czeskie, polskie i węgierskie. Głównym celem jego działalności była konfrontacja z czeskim husytyzmem, a zarazem promocja franciszkańskiej reformy obserwanckiej na północ od Alp. Misja Kapistrana dotykała różnych problemów życia politycznego i religijnego odwiedzanych terenów. Obok intensywnej działalności kaznodziejskiej przyszło mu pełnić funkcję papieskiego dyplomaty zabiegającego o jedność łacińskiego chrześcijaństwa, a także reformatora zakładającego nowe wspólnoty franciszkańskich obserwantów. Kapistran był charyzmatycznym kaznodzieją porywającym tłumy słuchaczy, wiele miejscowości zabiegało o jego przyjazd, a jeszcze liczniejsze grono osób duchownych i świeckich starało się nawiązać z nim osobisty kontakt. Spuścizną pisarską misji Kapistrana z lat 1451-1456 jest kilkaset listów, z których znacząca część zachowała się w oryginale w Capestrano. Łacińsko-angielska edycja tych listów jest przygotowana przez międzynarodową grupę historyków i filologów z Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Polski pod kierunkiem prof. Letizii Pellegrini. Polska część projektu jest realizowana w Instytucie Historii PAN przez zespół, którym kieruje prof. Paweł Kras.

W konferencji będzie uczestniczyło 14 referentów zagranicznych i 5 polskich, którzy w swoich wystąpieniach przedstawią różne zagadnienia związane z misją Jana Kapistrana, jej genezą, organizacją, przebiegiem i efektami.

 

 

Program Konferencji:

 

Czwartek, 16 listopada:

 

9.00-12.00 

Tomasz Wiślicz (Warszawa), Zastępca Dyrektora Instytutu Historii PAN: Otwarcie konferencji 

Letizia Pellegrini (Macerata): The epistolary of John Capistran: the story of research and its Polish laboratory 

Paweł Kras (Warszawa): John Capistran and his Polish correspondents: research overview 

 

Sesja I: Europe, religious reforms and Franciscan missionariesin the fifteenth century 

Moderator: Letizia Pellegrini (Macerata) 

Daniele Solvi (Salerno): e European countries in the mirror of Capistran’s hagiography 

Filippo Sedda (Rzym): e letters of John Capistran in 1451-1456: the database and critical overview 

Lorenzo Turchi OFM (Assisi): Beyond John Capistran: the travels and letters of James of Marches 

Dyskusja

 

14.00-16.30

Sesja II: John Capistran in Central and Eastern Europe 

Moderator: Gábor Klaniczay (Budapeszt) 

Frederik Felskau (Berlin): John Capistran as politician – correspondence and encounters with German rulers and bishops during his grand tour in Central Europe (1451-1456) 

Pavel Soukup (Praga): The polemical letters of John Capistran against the Hussites: ndings and research perspectives 

György Galamb (Szeged): Hungarian epistolary of John Capistran: status quaestionis 

Anna Zajchowska (Warszawa): Echoes of John Capistran’s preaching in the Polish-Silesian epistolary 

Dyskusja

 

17.00-19.00 

Sesja III: John Capistran in Silesia and in Poland 

Moderator: Marek D. Kowalski (Kraków)

Halina Manikowska (Warszawa): The fifteenth-century Silesia – the periphery in the centre of the European politics 

Marcin Starzyński (Kraków): The circulation of King Casimir IV the Jagiellon’s letter to John Capistran from 7 September 1451 

Maria Koczerska (Warszawa): Correspondance entre le cardinal Zbigniew Oleśnicki, le chroniqueur Jean Długosz et Jean de Capistran 

Dyskusja

 

Piątek, 17 listopada:

 

9.30-12.00

Sesja IV: The pulpit and papal policy 

Moderator: Halina Manikowska

Antonin Kalous (Ołomuniec): John Capistran’s mission and the papal policy 

Otto Sándor Gecser (Budapeszt): The sermon and the treatise: two channels of communication in John Capistran’s activities 

Thomas Krzenck (Lipsk): Capistran as a tireless preacher in Leipzig. A stay like everyone else? 

Luca Pezzuto (L’Aquila): Observance in Europe. Images from the fifteenth century 

Dyskusja

 

14.00-16.30

Sesja V: Franciscan reform and pastoral care 

Moderator: Antonin Kalous

Ludovic Viallet (Clermont-Ferrand): Jean de Capistran et la promotion de l’Observance en Europe centre-orientale: un projet et ses limites 

Giacomo Mariani (Budapeszt/ Modena): Controversy over the Observant reforms: Roberto da Lecce’ attacks and John Capistran’s letters 

Paweł Kras (Warszawa): Encouraging and disciplining: a case study on John Capistran’s letter to the Cracow friars 

Gábor Klaniczay (Budapeszt): Disciplining society through the dresses: John Capistran and the sumptuary laws 

 

17.00-18.00 

Debata: The Epistolary of John Capistran: research perspectives

Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016