Artykuł

28 listopad 2017

„Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” - spotkanie z autorami krytycznej edycji źródła, Kraków 11 XII 2017

Kategoria: Nowości wydawnicze, Spotkania, Źródła , Aktualności, Średniowiecze

11 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków ul. Sławkowska 17, Duża Aula - I piętro) odbędzie się spotkanie z autorami krytycznej edycji źródła:„Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” Pomniki Dziejowe Polski, seria II, tom XVI - Dariuszem Dąbrowskim i Adrianem Jusupoviciem. Organizatorami spotkania są Polskiej Akademii Umiejętności i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polska Akademia Nauk.

 

O publikacji:

Pierwsza w Polsce edycja krytyczna jednego z najważniejszych pomników średniowiecznej ruskiej historiografii. 

Wyjątkowość Kroniki wynika z faktu, że powstawała ona w XIII w. niemal „na bieżąco”. Dzisiaj możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że było co najmniej pięciu autorów źródła, związanych odpowiednio z dworami: Mścisława Mścisławowicza, Daniela Romanowicza (tu – być może – nawet dwóch), Wasylka Romanowicza, Włodzimierza Wasylkowicza oraz Mścisława (II) Daniłowicza. Niewykluczone jednak, że to na dworze Jerzego Lwowicza lub jego ojca powstała brudnopisowa część Kroniki, czyli zakończenie.

Kronika opowiada o losach potomków Romana Mścisławowicza (zm. 1205 r.). Czytelnik znajdzie tutaj unikatowe informacje dotyczące nie tylko Rusi Halicko-Wołyńskiej (obecna Ukraina) w XIII w., ale także jej relacji z różnymi państwami, w tym z Polską, Węgrami, Litwą, Czechami, Austrią, Mongołami itd. Szczególnie liczne i bezcenne przekazy tego źródła dotyczą Mazowsza i Małopolski, pojedyncze zaś Wielkopolski i Śląska.

Podstawę niniejszego wydania stanowi rękopis chlebnikowski-ostrogski, uzupełniony o warianty z czterech latopisów południoworuskich powstałych do połowy XVIII w.: ipatiewskiego, pogodinskiego, Bundura/Jarockiego oraz jermołajewskiego. Tekst poprzedzony jest obszernym wstępem i uzupełniony komentarzem rzeczowym w przypisach.

Przekład Kroniki na język polski, autorstwa D. Dąbrowskiego i A. Jusupovicia, ukazał się w wydawnictwie Avalon.

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016