Artykuł

09 grudzień 2017

Agata Zysiak laureatką Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego

Kategoria: XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Laureatką tegorocznej edycji Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego została Agata Zysiak, autorka książki „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście” (Wydawnictwo Nomos). Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 grudnia  w Pałacu Krasińskich. Leauratka otrzymała nagrodę pieniężna w wysokości 50 tys. złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Jacka Kowalskiego. Jest to replika temperówki Kazimierza Moczarskiego. Na statuetce znajduje się motto z dziennika autora „Rozmów z katem”: „Jasność uogólniania i precyzja szczegółów”.

 

Nagrodzona publikacja traktuje o konfliktach, które w pierwszej powojennej dekadzie wstrząsały tworzonym od podstaw Uniwersytetem Łódzkim. Czy „uniwersytet socjalistyczny” był propagandowym symbolem demokratyzacji, czy raczej rzeczywistą trampoliną awansu społecznego dla proletariackiej młodzieży?. Jak podkreślał w laudacji prof. Andrzej Friszke, członek jury: „Książka jest polemiką wobec najpowszechniej dziś realizowanej historii, w której lata powojenne są jedynie okresem represji, terroru i zniewolenia. Nie zapominając o tych tragicznych kartach powojnia, Zysiak ukazuje inną perspektywę – projektu wielkiej modernizacji”

 

Agata Zysiak jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i adiunktem w Instytucie Studiów Społecznych UW. Była stypendystką m.in. Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie i Fundacji Kościuszkowskiej. Pracowała na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor oraz Wolnym Uniwersytecie Berlina. Jest współautorką książki „Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy UŁ”. Aktualnie pracuje w Instytucie Badań Zaawansowanych w Princeton.

 

Jury Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego tworzą: prof. Henryk Samsonowicz (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, dr Adolf Juzwenko, prof. Jan Kofman, dr Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Nałęcz, Piotr Nehring i Andrzej Wielowieyski.

 

Fundatorem nagrody jest Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy a organizatorem - Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, którą prowadzi córka patronów Elżbieta Moczarska. Partnerami gali są: Gazeta Wyborcza oraz Biblioteka Narodowa

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016