Artykuł

03 styczeń 2018

Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski - debata w Muzeum Historii Polski, Warszawa 11 I 2018 r.

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Spotkania, Debaty, Aktualności

11 stycznia (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum Historii Polski odbędzie się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowych książek przez MHP. W serii 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki ukazały się Moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego oraz Pamiętniki Ignacego Daszyńskiego. Krytyczna edycja wspomnień obu polityków przypomina i pokazuje w nowym świetle postaci dwóch mniej znanych osób zasłużonych dla Niepodległej Rzeczypospolitej.

Jaką rolę odegrali przy powstaniu II RP? Jak wpłynęli na kształt odrodzonego państwa i polskiej demokracji? Jakie były ich sukcesy, a jakie – porażki? Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy dyskusji: prof. Włodzimierz Suleja, dr Jerzy Łazor, dr Kamil Piskała, prowadzenie: dr Mikołaj Mirowski.

 

 

Uczestnicy dyskusji:

 

dr Jerzy Łazor – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007), Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz studiów doktoranckich Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2012). W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nad podstawie pracy „Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w latach 1920-1939” pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Morawskiego. W 2015 roku stypendysta Imré Kertesz Kolleg w Jenie. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną XX wieku, zwłaszcza zaś historią polskich kontaktów z zagranicą, dziejami finansów i migracji. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą kapitałom zagranicznym w II Rzeczypospolitej. Autor wstępu i opracowania Moich wspomnień Stanisława Wojciechowskiego. 

 

dr Kamil Piskała – historyk, redaktor, asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista dziejów II RP, polskiej myśli politycznej w okresie międzywojennym, historii polskiego ruchu socjalistycznego, historii społecznej I poł. XX wieku oraz polityki pamięci. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek redakcji kwartalnika „Praktyka Teoretyczna”. Autor wstępu i opracowania Pamiętników Ignacego Daszyńskiego. 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – wykładowca w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista m.in. od dziejów myśli politycznej XIX i XX wieku oraz opozycji demokratycznej po 1945 r.  Współpracownik podziemnych struktur dolnośląskiej „Solidarności”, w 1989 r. członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego jako szef komisji programowej. W latach 2000–2013 dyrektor wrocławskiego oddziału IPN. Szef zespołu przygotowującego nową podstawę programową nauczania historii (2017). 

 

dr Mikołaj Mirowski – historyk, publicysta. Pracownik Domu Literatury w Łodzi, współpracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie prowadzi cykl „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Zajmuje się problematyką pamięci historycznej, jej stykiem z popkulturą, dziejami ZSRR, historią PRL, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich, publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Znaku” i „Frondzie LUX”. 

 

Podczas spotkania będzie można nabyć obie książki w promocyjnej cenie.

Seria 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki realizowana jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

 

Spotkanie: Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski

Miejsce: Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, V piętro

Czas: 11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00

Wstęp wolny.

 

Źródło: Muzeum Historii Polski

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016