Artykuł

27 styczeń 2018

Call for Papers: "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja"

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Historia kulturowa, Historia i pamięć

Do 12 lutego 2018 r. można przesyłać zgłoszenia na międzynarodową konferencję naukową "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja" która odbędzie się w dniach 14–15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Głownym celem planowanych debat będzie pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście.

Jak zaznaczają Organizatorzy: "Interesuje nas okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście”. Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesują nas różne strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności. 

Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość. Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do „starej” Ojczyzny". 

Tematyka zgłoszeń:

Oranizatorzy otwarci są zarówno na ujęcia ogólne wyżej opisanej problematyki, jak i analizę przypadków indywidualnych (case studies). Proponowane referaty uwzględniać mogą zarówno perspektywę historyczną, socjologiczną jak i antropologiczną. Preferowane będą takie ujęcia, które pozwalają na wykorzystanie do egzemplifikacji wydarzeń materiałów wizualnych, np. fotografii, ikonografii historycznej, wizerunków przedmiotów, obiektów architektonicznych itp. 

Na ramowy zakres zagadnień składają się:

 • Przybycie pierwszych Polaków do Chicago: główne powody emigracji z ziem polskich, drogi emigracji, problemy pierwszych imigrantów, dlaczego Polacy wybierali Chicago, co uczyniło Chicago miastem tak bardzo atrakcyjnym dla tak wielu Polaków przybywających tam w latach 1850–1930, i ponownie po 1980 r.
 • Polonia Chicagowska od połowy XIX wieku do czasów współczesnych: analiza socjologiczno-historyczna, fale emigracji: od emigracji zarobkowej do emigracji „solidarnościowej” i emigracji po roku 1989 – struktura społeczna, zawodowa i religijna, integracja i asymilacja ze społeczeństwem amerykańskim.
 • Życie społeczne Polaków w Chicago: organizacje polonijne i ogólnoamerykańskie, organizacje bratniej pomocy, towarzystwa wspierające społeczność, towarzystwa zawodowe, patologie społeczne i przestępczość wśród polskich imigrantów.
 • Aktywność polityczna polskich imigrantów: udział w życiu społecznym i politycznym Chicago, polityka polonijna i organizacje polityczne w polskiej społeczności, udział i stosunek do polityki państwa polskiego.
 • Religia i rola Kościoła rzymsko-katolickiego w zachowaniu poczucia polskiej tożsamości, związki z Kościołem amerykańskim, Polski Narodowy Kościół Katolicki, polskie kościoły i polskie parafie w Chicago; tradycje polskich świąt kościelnych i polskie szkoły parafialne.
 • Rodzina jako miejsce kultywowania języka polskiego, polskich tradycji i polskiego stylu życia, rodziny mieszane i ich wybory tożsamościowe, problemy życia codziennego, relacje z sąsiadami, doświadczenie różnych pokoleń imigrantów, problemy polskich dzieci, młodzieży i seniorów.
 • Rodzina w Polsce: pomoc ekonomiczna, wizyty w Polsce, sprowadzanie rodziny do Chicago.
 • Kształcenie w polskich i amerykańskich szkołach: adaptacja do warunków szkoły amerykańskiej, szkoły polonijne i parafialne, polskie studia na uniwersytetach w Chicago.
 • Praca: miejsce zatrudnienia polskich imigrantów, adaptacja do nowych warunków pracy, polonijni pracodawcy.
 • Życie codzienne Polonii: mieszkania, sąsiedzi, dzielnice, sklepy, restauracje, kluby, kuchnia, kultura życia codziennego.
 • Tworzenie kultury  w Chicago: polonijne programy radiowe, gazety i czasopisma, film i teatr, muzea, ośrodki badawcze, obecność kultury polskiej w Chicago: coroczne parady z okazji 3 Maja, dzień gen. Pułaskiego, Miesiąc Dziedzictwa Polskiego oraz inne święta.
 • Polska społeczność w Chicago podczas I i II wojny światowej.
 • Case studies: przykładowe losy polskich imigrantów w Chicago.
 • Polacy w biznesie – polonijny biznes w Chicago.

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie we współpracy z Muzeum Historii Chicago (Chicago History Museum), Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America) oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago (Interdisciplinary Polish Studies Program of Loyola University).

Autorom referatów organizatorzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Zgłoszenia (tytuł referatu, abstrakt o długości do 500–700 słów w języku polskim lub angielskim i krótkie CV) należy przesyłać do 12 lutego 2018 r. na adres: aleksandra.rodziewicz@muzhp.pl

Program konferencji zostanie ustalony do 28 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz wiecej informacji dostępnych jest na stronie: muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016