Artykuł

10 luty 2018

CfP „Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX)”, Gdańsk 13-14 XII 2018 (zgłoszenia do 30 IV)

Kategoria: Konferencje, Aktualności

13-14 grudnia 2018 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa: „Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX). Organizatorami wydarzenia są Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii, Zakład Historii Nowożytnej oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego a współorganizatorem Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Organizatorów konferencji interesują w sposób szczególny związki rodzinne, procesy awansu i degradacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych w rozległej przestrzeni czasowej i geograficznej na tle dziejów społecznych. Przez Pomorze rozumiemy bardzo szerokie terytorium od Piany i Odry po Pregołę i Niemen w przestrzeni czasowej od zarania dziejów historycznych po rewolucję przemysłową, dokonującą się na tych terenach w drugiej połowie XIX wieku.

 

Kuratorami konferencji są:

Dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG (Zakład Historii Nowożytnej)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii)

Dr Tomasz Rembalski (Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich)

 

 

Przewiduje się wygłoszenie 15–20 referatów. Organizator zapewnia noclegi. Zgłaszanie tematów wystąpień do 30 kwietnia 2018 r. Kuratorzy rezerwują sobie prawo doboru referentów. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: mgr Radosław Kubus – radek.kubus@gmail.com

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016