Artykuł

05 styczeń 2018

Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839. Tom 2, część 1 i 2 [informacja wydawnicza]

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, Źródła , Aktualności, XIX wiek

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się drugi tom korespondencji Fryderyka Chopina. Publikacja jest bogato ilustrowana autografami listów, opatrzona indeksami, wykazami źródeł, miscellaneami, bibliografią i notami biograficznymi postaci związanych z artystą. Zawiera korespondencję związaną z latami młodzieńczymi kompozytora oraz z okresem spędzonym za granicą po upadku powstania listopadowego aż do przyjazdu Chopina do Paryża wczesną jesienią 1831 roku, jak również z początkiem stałych letnich pobytów kompozytora w posiadłości George Sand w Nohant. 

Kryterium podziału listów stanowią najważniejsze cezury w życiu i działalności twórczej Chopina. Jest to korespondencja związana z latami młodzieńczymi kompozytora oraz z okresem spędzonym za granicą po upadku powstania listopadowego aż do przyjazdu Chopina do Paryża wczesną jesienią 1831 roku, jak również z początkiem stałych letnich pobytów kompozytora w posiadłości George Sand w Nohant.

 

Tom pierwszy, wydany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2009, obejmował listy Chopina pisane od grudnia 1816 do września 1831 roku. 

 

Tom drugi ukazuje się w dwóch woluminach, które obejmują:

część 1 — listy pisane od listopada 1831 do września 1838 roku

część 2 — listy pisane od listopada 1838 do maja 1839 roku

 

Tom trzeci (w opracowaniu) zawierać będzie korespondencję z okresu od czerwca 1839 do września 1849 roku.

 

Kontynuacją niniejszej edycji będzie tom zatytułowany Listy o Chopinie, poszerzający główny materiał epistolarny (listy dotyczące kompozytora, pisane za jego życia, oraz listy z okresu od jego śmierci do 1881 roku, kiedy zmarła Izabella Barcińska – ostatnia osoba z najbliższej rodziny Chopina).

 

Listy zawarte w 1. części drugiego tomu Korespondencji Fryderyka Chopina dokumentują pierwsze lata pobytu Chopina w stolicy Francji, kiedy nikomu nieznany kompozytor-pianista z Warszawy, dzięki talentom towarzyskim oraz rosnącemu uznaniu dla jego twórczości i sztuki pianistycznej, zdobywał stopniowo miejsce w kręgu paryskiej elity artystycznej i polskiej Wielkiej Emigracji. Duże zainteresowanie badaczy budzą listy, które świadczą o przyjacielskich kontaktach Chopina z wybitnymi kompozytorami niemieckimi – Felixem Mendelssohnem Bartholdym i Robertem Schumannem. Szczególne znaczenie ma korespondencja z Marią Wodzińską i jej matką, będąca świadectwem rodzącego się uczucia Chopina do Marii i związanych z nią planów małżeńskich, które miały ostatecznie przynieść Fryderykowi bolesne rozczarowanie. W tym kontekście pojawia się słynne, lapidarne wyznanie George Sand pod adresem Chopina: „On vous adore”, zapowiadające nowy, a zarazem najważniejszy rozdział w jego doświadczeniach uczuciowych

 

Listy zawarte w 2. części drugiego tomu Korespondencji Fryderyka Chopina dokumentują niezwykle ważne doświadczenie w życiu kompozytora, jakim była podróż na Majorkę z George Sand i jej dziećmi. Są tu m.in. listy do Juliana Fontany, będące kroniką majorkańskich wrażeń Chopina, opisem okoliczności powstania jednego z jego najsłynniejszych dzieł – cyklu Preludiów op. 28, a także świadectwem dramatycznego zaostrzenia się choroby artysty pod koniec pobytu w Valldemossie i podczas powrotnego rejsu do Barcelony. Ta część korespondencji dotyczy długiej rekonwalescencji Chopina w Marsylii pod troskliwą opieką George Sand, która właśnie wtedy podjęła ważną decyzję dotyczącą przyszłości swego związku z kompozytorem, zabierając go na pierwszy letni pobyt w Nohant. W tym okresie też jej nagła fascynacja Chopinem, o czym pisała w słynnym liście-rzece do Wojciecha Grzymały (zob. Miscellanea), przeobraziła się w stałe i głębokie uczucie, które zaważyło nie tylko na życiu artysty, lecz również na jego twórczości.

 

Tytuł: Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839. Tom 2, część 1 i 2

Zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus

Redaktor naukowy: Helman Zofia, Skowron Zbigniew, Wróblewska-Straus Hanna

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Data wydania: grudzień 2017

Miejsce wydania: Warszawa

Liczba stron: 1398

 

ISBN: 978-83-235-3100-5

 

 

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016