Artykuł

31 marzec 2018

„Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana”, Wrocław 9-11 X 2018 (zgłoszenia do 6 V)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, historia kultury

W dniach 9-11 października 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana”. Organizatorem wydarzenia jest wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju miał miejsce się w dniach 25–28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki we Wrocławiu, będąc częścią odbywającej się równolegle Wystawy Ziem Odzyskanych. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatуw z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Cure, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie siedemdziesiąta rocznica imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem treści przyjętej wуwczas rezolucji: „Kulturze krajуw europejskich, które wniosły ogromny wkład do światowego dorobku ludzkości, grozi niebezpieczeństwo utraty oblicza narodowego. (…) Ludzie, którzy przyjęli metody faszyzmu, uprawiają w swoich krajach dyskryminację rasową, prześladują wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki. (…) Podnosimy głos w obronie pokoju, w obronie swobodnego rozwoju kulturalnego narodów, w obronie ich niepodległości narodowej, ich ścisłej współpracy i przyjaźni”. Okrągły jubileusz ma zachęcić do refleksji nad kondycją środowisk twórczych w 70 lat po kongresie, historii i przemian społecznych tejże grupy, uchwycenia zjawiska ciągłości i zmiany.

 

Organizatorzy konferencji proponują poruszenie podczas obrad następujących aspektów:

 

1. Geneza, założenia i przygotowania:

Kongres jako forma „walki na rzecz pokoju”

Kongres jako odpowiedź na zagrożenie bronią atomową

Kongres jako forma sowieckiej polityki zagranicznej

Kongres w przededniu zjednoczenia PPR i PPS

Kongres jako koniec epoki „różnorodności” na rzecz rozkręcającego się stalinizmu

Obrady: ludzie, historie, anegdoty:

Studia przypadku: uczestnicy

Klęska propagandowa, czy sukces Wrocławia

Kongres jako profesjonalna międzynarodowa impreza masowa: budżet, zarządzanie, realizacja

Od gołąbka pokoju Pablo Picasso po Ruch Obrońców Pokoju

Od bojkotu do rezolucji

 

2. Aparat bezpieczeństwa wobec Kongresu

 

3. Intelektualiści w 70 lat po kongresie:

Intelektualiści jako grupa zagrożona , atakowana i zniewolona przez komunistyczny aparat państwowy

Niedostatki kompetencji merytorycznej elity intelektualnej w walce z komunizmem

Proces rozpadu wartości i anomii w kręgach środowisk twórczych

Moralne powinności arystokracji umysłowej a rzeczywistość

Procesy wielkiego ześlizgu

Typy postaw elit intelektualnych wobec polityki: ciągłość i zmiana

Intelektualista: ekspert czy/i moralista?

 

Wyżej wymienione zagadnienia mają za zadanie wyznaczyć główne kierunki dyskusji i służyć uczestnikom jako inspiracje. Organizatorzy zachęcają jednak również do nadsyłania innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Organizatorzy zapewniają noclegi i posiłki.

Ponadto prelegentom z zagranicy zostaną dofinansowane koszty dojazdu.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie tekstów pokonferencyjnych (zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

Ewentualne pytania należy kierować na adres:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

 

Propozycje wystąpień (w języku polskim, niemieckim, rosyjskim lub angielskim) będą przyjmowane do 6 maja 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego drogą mailową:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016