Artykuł

28 marzec 2018

Ukazał się najnowszy numer „Kwartalnika Historycznego” (4/2017)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, Aktualności, Czasopisma naukowe

Ukazał się najnowszy numer „Kwartalnika Historycznego” (4/2017). Zeszyt otwiera rozprawa Karola Modzelewskiego o legendarnych początkach rodu Piastów. Poza tym znajdziemy w numerze jeszcze artykuły Gennadija Korolova o Oskarze Haleckim, Wojciecha Mazura o planach pomocy wojskowej mocarstw zachodnich dla Polski jesienią 1939 r. i Nicolasa Leviego o stosunkach między PRL a Koreą Północną.  W dziale artykułów recenzyjnych znalazły się teksty Małgorzaty Dąbrowskiej o książce Sebastiana Kolditza o soborze florenckim, Tomasza Stryjka o dziełach historiograficznych kanadyjskiego badacza Roberta Magocsiego i Leszka Kuka o autobiografii prof. Daniela Beauvois. Z kolei w dziale recezji omówienia prac wybranych Aleksandra Gieysztora i książek autorstwa: Paula Srodeckiego o idei przedmurza chrześcijaństwa, Anti Selarta o średniowiecznej Liwonii, Björna Schradera o udziale geografów w kształtowaniu wyobrażeń na temat nowoczesnego narodu, Tarika C. Amara o Lwowie w XX w.,  Macieja Chłopka o wizerunku propagandowym Związku Radzieckiego w okresie stalinowskim i recenzję edycji listów wojennych rodzin Breustedt i Wereszyckich. Numer zamyka wspomnienie pośmiertne o śp. prof. Jacku Wiesiołowskim.

 

Kwartalnik Historyczny” to czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, dystrybuowane przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazały się 123 roczniki czasopisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym „Kwartalnika Historycznego” czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny złożony z wybitnych historyków krajowych i zagranicznych.

 

 

Kwartalnik Historyczny, R. CXXIV, 

Zeszyt: 4/2017, 

Red.: Roman Michałowski, 

Liczba stron: 192  

ISSN: 0023-5903

 

Zeszyt dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://kh-ihpan.edu.pl/index.php/pl/115-4-2017 

 

 

 

Źródło: Kwartalnik Historyczny, Instytut Historii PAN

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016