BazHum - baza bibliograficzna

BazHum – jest bazą bibliograficzną polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie znajdują się metadane bibliograficzne opisujące pełną objętość czasopism (od pierwszych numerów do bieżących).

Dzięki BazHum pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji staje się znacznie prostsze - czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Opisy bibliograficzne tworzone są w formacie MARC 21 dla każdego artykułu z osobna. Każdy opis opracowywany jest z autopsji, a następnie kontrolowany. Wszystkie opisy można eksportować do wielu różnych formatów.

W tej chwili w bazie znajdują się dane na temat blisko 290 tys. publikacji. Do połowy września 2015 roku planujemy udostępnić pełne teksty artykułów z ponad 60 tytułów polskich czasopism dotyczących nauk humanistycznych i społecznych. Cyfrowe wersje artykułów z niektórych czasopism opisanych w Bazhumie zostały już opublikowane w serwisie Mazowieckie Czasopisma Regionalne. Pełna lista czasopism dostępnych w serwisie dostępna jest poniżej oraz na stronie serwisu.

W komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

 

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016