Aktualności

 • Pomóż nam ulepszyć serwis polishhistory.pl!

  19 wrzesień 2017

 • Laboratorium muzeum: Muzea i tożsamości, wykład Léontine Meijer-van Mensch, Warszawa, 24 IX 2017 r.

  18 wrzesień 2017

 • Debata „Prawda historyczna: jak unikać fałszu?”, Warszawa, 26 IX 2017

  17 wrzesień 2017

 • „W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne i otoczenie społeczne na przestrzeni dziejów”, Niepołomice 21-23 września 2017 r. (program konferencji)

  15 wrzesień 2017

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (zgłoszenia do 31 X 2017)

  12 wrzesień 2017

 • Konferencja naukowa: Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939), Katowice, 15-16 listopada 2017

  30 sierpień 2017

 • CfP: Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989”, Szczecin, 25–27 września 2018 (zgłoszenia do 1 stycznia 2018)

  30 sierpień 2017

 • Konkurs Europejskiego Centrum Solidarności na najlepsze prace: magisterską i doktorską (zgłoszenia do 24 listopada)

  29 sierpień 2017

 • Debata „Stalinogród w pamięci społecznej mieszkańców Katowic”, Katowice, 30 sierpnia 2017 r.

  28 sierpień 2017

 • Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji,

  27 sierpień 2017

Spotkania

 • Konferencje: CfP: „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć", Katowice 6-8 grudnia 2017 (zgłoszenia do 15 września)

 • Konferencje: CfP: „Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej”, Warszawa, 23–24 kwietnia 2018 r. (zgłoszenia do 30 października 2017)

 • Konferencje: CfP: „Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”, Wrocław, 26-27 X 2017 (zgłoszenia do 1 VIII)

 • Konferencje: CfP: „Polska awangarda w Berlinie”, Berlin 14-15 grudnia 2017 r. (zgłoszenia do 30 lipca)

 • Konferencje: CfP: „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” - konferencja naukowa, Katowice, 19 X 2017 (zgłoszenia do 31 VII 2017)

 • Konferencje: Konferencja naukowa: „Political Functions of Urban Spaces through the Ages”, Kraków, 14-15 września 2017 r.

 • Konferencje: "Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw", Lublin, 26-28 IX 2017 r (program konferencji)

 • Konferencje: CfP: "Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Warszawa, 29-31 stycznia 2018

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Tadeusz Wolsza, „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (recenzja)

 • Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych, przeobrażenia obyczajowości (informacja wydawnicza),

 • „Zapisy Terroru. Warszawa” - ukazała się pierwsza publikacja w ramach nowej serii wydawniczej Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.