O portalu

Portal historyczny polishhistory.pl to projekt internetowy Muzeum Historii Polski w Warszawie. Portal stanowi  nowoczesne narzędzie badawcze i swoiste kompendium wiedzy historycznej.  Adresowany jest przede wszystkim do naukowców prowadzących badania  dotyczące dziejów Polski ale jego oferta zainteresować  może również  studentów i doktorantów nauk historycznych i humanistycznych oraz wszystkich miłośników historii. Celem portalu jest stworzenie platformy informacji niezbędnych dla polskich i zagranicznych badaczy dziejów Polski. 

Ważną częścią portalu są bazy danych gromadzące informacje o muzeach, bibliotekach, archiwach i studiach historycznych w Polsce. Stale aktualizowane są również bazy: zasobów cyfrowych, filmów historycznych oraz kolekcja tekstów naukowych i dydaktycznych BazHum.

W 2012 r. uruchomiona została baza źródeł historycznych, prezentująca informacje o miejscach gromadzenia i udostępniania nowoczesnych źródeł do badań dziejów Polski – w tym źródeł fotograficznych, audiowizualnych i tekstowych. W tej części prezentowane wkrótce będą również opracowania podstawowych tekstów źródłowych dotyczących dziejów państwa i narodu polskiego. 

 Celem naszego portalu jest również informowanie o odbywających się imprezach, konferencjach i spotkaniach dotyczących historii Polski oraz prezentowanie przeglądu interesujących nowości wydawniczych z zakresu historii państwa i społeczeństwa polskiego. 

Portal polishhistory.pl  to narzędzie przydatne w prowadzeniu zajęć wprowadzających w warsztat historyka dziejów Polski i wstępnych zajęć seminaryjnych.

Stale pracujemy nad poszerzeniem oferty portalu.  

Inicjatywa stworzenia portalu polishhistory.pl pojawiła się w 2006 r. i wyszła od przedstawicieli oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Prof. Krzysztofa Zamorskiego i Prof. Andrzeja Chwalby. Prace nad portalem zostały rozpoczęte w kwietniu 2007 roku. Inauguracja pierwszej wersji portalu nastąpiła w czasie trwania I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (28-30.06.2007 r.). 

Na portalu polishhistory.pl nie opisujemy historii  Polski ale:

pomagamy jej uczyć

pomagamy ją badać

integrujemy środowisko badaczy dziejów Polski


Kontakt z redakcją portalu: 

e-mail: polishhistory@remove-this.hist.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016