Archiwa

Archiwa państwowe, kościelne, zakładowe, społeczne i prywatne oraz inne zbiory o charakterze archiwalnym w Polsce.

Nazwa

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

Archiwum Wojsk Lądowych

Archiwum Wojsk Lądowych

Archiwum Wojsk Lądowych

Archiwum Wojsk Lądowych

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi

Archiwum Zgromadzenia ss. Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zakład Niewidomych w Laskach

Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy

Biblioteka Braci Mniejszych Kapucynów

Biblioteka i Archiwum Dokumentacji Artystycznej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Biblioteka i Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Biblioteka Kapitulna w Przemyślu

Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu

Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego

Biblioteka Seminarium Duchownego im. XX Chodyńskich we Włocławku

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Centrum Duchowości "Honoratianum". Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

Filmoteka Narodowa

Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej (ZLP, SPP)

Główny Urząd Statystyczny. Wydział Archiwalny w Sekretariacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego. Archiwum

Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Archiwum Akt Jawnych

Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. Archiwum Sejmu

Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji. Archiwum Senatu

Klasztor Karmelitanek Bosych pw. Opieki św. Józefa na Łobzowie

Klasztor oo. Karmelitów w Krakowie "Na Piasku". Archiwum prowincji i klasztoru oraz biblioteka

Klasztor oo. Paulinów w Brdowie

Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Klasztor ss. Bernardynek

Klasztor ss. Karmelitanek Bosych na Wesołej

Klasztor ss. Norbertanek

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Komenda Główna Policji. Główne Archiwum Policji

Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość w Warszawie

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej. Archiwum Akt Nowych (akta po 1945 r. )

Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ośrodek "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów"

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Ośrodek KARTA

Opactwo ss. Benedyktynek pw. Wniebowzięcia NMP

Opactwo ss. Benedyktynek w Krzeszowie k. Kamiennej Góry

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera. Archiwum Filmowe

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Geologiczny

Wywietlanie rezultatów w od 201 do 300 z 334

Poprzednia

1

2

3

4

Następna

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016