Libraries

NameCentralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Addressul. M. Kopernika 15/17, skr. poczt. 87, 90-503, Łódź, łódzkie
www.cobrclj.com.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism, przedmiotowy książek, tytułowy książek
Ł 158
Systems
tel:636 97 11, fax: 636 99 21, Informacja: 636 99 21 (Dyr.), email: cobrclj@cobrclj.com.pl
przemysł spożywczy, gastronomia, ekonomia, obrót towarowy, ochrona środowiska, jakość produkcji spożywczej i teoria jakości, normalizacja
książki: 7.029 wol., czasopisma: 1.423 wol., 300 jedn. prac własnych, 500 jedn. tłumaczeń, 500 jedn. opisów patentowych, 2.013 jedn. norm
2002
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience