Libraries

NameInstytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Oddział - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Addressul. Cementowa 1, skr. poczt. 56, 30-969, Kraków, małopolskie
książki: (6.480 opisów), artykuły: (14.650 opisów)
www.immb.com.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism
KR 221
SystemsISIS
tel:683 79 40, fax: 683 79 01, email: immb@immb.com.pl
materiały budowlane, materiały wiążące, chemia budowlana
książki: 6.480 wol., czasopisma: 116 tyt. (2.314 wol.)
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience