Libraries

NameAkademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego - Biblioteka Główna
Addressul. Szkolna 18, 20-124, Lublin, lubelskie
książki: (45.003 opisy), czasopisma: (1.773 tyt.), POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA (PBL), MEDLINE, EMBASE, INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL ABSTRACTS (IPA), INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION SYSTEM (INIS), SCOPUS - cytowania i alerty, BLACKWELL SYNERGY, S
www.bg.am.lublin.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism, alfabetyczny prac doktorskich, magisterskich, filmów, mikrofisz, kaset wideo, kaset magnetofonowych, przezroczy, przedmiotowy książek, prac doktorskich, filmów, tytułowy książek
LUBL 025
SystemsPROLIB
tel:081 740 87 28, fax: 081 740 87 28, email: renata.birska@bg.am.lublin.pl (Dyrektor), ewa.turczynska@bg.am.lublin.pl (Z-ca Dyrektora), info@bg.am.lublin.pl (Dział Informacji), Informacja: 081 740 87 25 (Dział Informacji), Inne:081 740 87 29 (Dyr
medycyna i nauki pokrewne (farmacja, biologia, chemia, psychologia) oraz socjologia, filozofia, bibliotekoznawstwo
książki: 177.962 wol., czasopisma: 491 tyt.pol., 209 tyt. zagr., 10.699 elektronicznych, audiowizualne: 1.680 jedn., rkps.: 24 jedn., 12 baz online
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience