Libraries

NameLocation

Akademia Medyczna - Biblioteka Główna

Białystok

Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. Filia - Biblioteka. Oddział

Białystok

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Sztuki Lalkarskiej - Biblioteka

Białystok

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne - Biblioteka

Białystok

Archiwum Państwowe - Biblioteka

Białystok

Białostockie Towarzystwo Naukowe - Biblioteka

Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli - Biblioteka Pedagogiczna

Białystok

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Biblioteka Terenowa

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 01

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 02

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 03

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 04

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 05

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 06

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 07

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 08 im. Władysława Broniewskiego

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 09

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 10

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 11

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 13

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 15

Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Filia nr 17

Białystok

Muzeum Podlaskie - Biblioteka

Białystok

Muzeum Wojska - Biblioteka

Białystok

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Biblioteka

Białystok

Państwowy Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki - Biblioteka Zakładowa

Białystok

Politechnika Białostocka - Biblioteka Główna

Białystok

Politechnika Białostocka. Biblioteka Informatyki, Matematyki i Fizyki

Białystok

Politechnika Białostocka. Wydział Architektury - Biblioteka

Białystok

Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Biblioteka

Białystok

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny - Biblioteka

Białystok

Sąd Wojewódzki - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku - Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Biologii - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Chemii - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Informatyki - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Matematyki. - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Instytuty Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Neofilologii - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Sekcja Angielska - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Ośrodek Polskiego Komitetu Alliance Fran~9caise - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny - Biblioteka Humanistyczna

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Instytut Fizyki. Zakład Edukacji Technicznej i Komputerowej - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii - Biblioteka

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa - Biblioteka

Białystok

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego - Biblioteka Zakładowa

Białystok

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica - Biblioteka

Białystok

Wyższa Szkoła Ekonomiczna - Biblioteka

Białystok

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania - Biblioteka

Białystok

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej - Biblioteka

Białystok

Wyższa Szkoła Menedżerska - Biblioteka

Białystok

Displaying results 1 to 54 out of 54

1

logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience