Libraries

NameLocation

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego - Biblioteka Główna

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich - Biblioteka Główna

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Instytut Matematyki i Fizyki - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Studium Języków Obcych - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Mechaniczny - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Rolniczy - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki - Biblioteka

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich. Wydział Zootechniczny - Biblioteka

Bydgoszcz

Archiwum Państwowe - Biblioteka

Bydgoszcz

Biblioteka. Wypożyczalnia Książek, Pism i Kaset Video B. Krężelewski

Bydgoszcz

Bydgoski Dom Technika NOT spólka z o.o. - Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji. Biblioteka Techniczna

Bydgoszcz

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy - Biblioteka

Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji - Biblioteka

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa - Biblioteka Główna

Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego - Biblioteka

Bydgoszcz

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Biblioteka

Bydgoszcz

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Oddział - Biblioteka

Bydgoszcz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział - Biblioteka

Bydgoszcz

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała S. Wyszyńskiego - Biblioteka

Bydgoszcz

Sąd Okręgowy - Biblioteka

Bydgoszcz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. L. Braille'a - Biblioteka Książek Drukowanych

Bydgoszcz

Sztab Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Główna

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Geograficzna

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Neofilologiczna

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Polonistyczna

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka Psychologiczna

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Biblioteka Nauk Historycznych, Politycznych i Prawnych

Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. L. Rydygiera

Bydgoszcz

Urząd Statystyczny - Informatorium

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dorosłych nr 24

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia dla Dzieci

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna

Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy. Filia Ogólna.

Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego - Biblioteka Zakładowa

Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia - Biblioteka

Bydgoszcz

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego - Biblioteka Seminaryjna

Bydgoszcz

Zakłady Chemiczne Organika-Zachem - Biblioteka Techniczna

Bydgoszcz

Displaying results 1 to 75 out of 75

1

logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience