Libraries

NameLocation

Klasztor Sióstr Klarysek - Biblioteka

Kraków

Klasztor Sióstr Norbertanek - Biblioteka

Kraków

Kolegiata św. Anny. Duszpasterstwo Akademickie - Biblioteka

Kraków

Kolejowe Towarzystwo Kultury - Biblioteka

Kraków

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Amerykańskie Centrum Informacji - American Information Resource Center

Kraków

Konwent Bonifratrów - Biblioteka

Kraków

Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego - Biblioteka

Kraków

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia - Biblioteka

Kraków

Krakowski Instytut Nieruchomości. Biblioteka i Czytelnia

Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Biblioteka Medyczna

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Główna

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 02

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 03

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 04

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 05

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 06

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 07

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 09

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 11

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 12

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 14

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 15

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 17

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 20

Kraków

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 34

Kraków

Małopolski Instytut Kultury. Biblioteka Sztuki

Kraków

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Biblioteka

Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury- Ośrodek Dziedzictwa Europejskiego - Biblioteka

Kraków

Muzeum Archeologiczne - Biblioteka

Kraków

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły - Biblioteka

Kraków

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli - Biblioteka

Kraków

Muzeum Historii Fotografii - Biblioteka

Kraków

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Biblioteka Naukowa i Archiwum

Kraków

Muzeum Lotnictwa Polskiego - Biblioteka

Kraków

Muzeum Narodowe - Biblioteka

Kraków

Muzeum Narodowe - Biblioteka Książąt Czartoryskich

Kraków

Muzeum Narodowe - Zbiory Czapskich

Kraków

Muzeum Narodowe. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii - Biblioteka

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 01

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 02

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 03

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 04

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 05 dla Dzieci i Młodzieży

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 06

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 07

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 08

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 09

Kraków

Nowohucka Biblioteka Publiczna. Filia nr 10

Kraków

Nowohuckie Centrum Kultury - Biblioteka

Kraków

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA - Biblioteka Techniczna

Kraków

Ośrodek Kultury im C. K. Norwida. Klub KUŹNIA - Biblioteka

Kraków

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - Biblioteka

Kraków

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - Biblioteka

Kraków

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - Biblioteka

Kraków-Tyniec

Opactwo Cystersów w Mogile. Biblioteka Ojców Cystersów

Kraków

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego - Biblioteka

Kraków

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Oddział Karpacki - Biblioteka

Kraków

Papieska Akademia Teologiczna - Biblioteka

Kraków

Papieska Akademia Teologiczna. Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia PAT - Biblioteka

Kraków

Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozofii - Biblioteka

Kraków

Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Historii Kościoła - Biblioteka

Kraków

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja

Kraków

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja. Filia w Krakowie - Nowej Hucie

Kraków

PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.Oddział Regionalny -Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 01

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 02

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 03

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 04

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 05

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 06

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 07

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 08

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 09

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 10

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 11

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 12

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 13

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 14

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 15

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 17

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 18

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 19

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 20

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 21

Kraków

Podgórska Biblioteka Publiczna. Filia nr 22

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki - Biblioteka Główna

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Centrum Pedagogiki i Psychologii - Biblioteka Podrczna

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Instytut Fizyki - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Instytut Matematyki - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Architektury Krajobrazu - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego. Katedra Architektury Mieszkaniowej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego. Katedra Architektury Użyteczności Publicznej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego. Zakład Konstrukcji Budowlanych - Biblioteka

Kraków

Displaying results 101 to 200 out of 341

Previous

1

2

3

4

Next

logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience