Libraries

NameLocation

Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego - Biblioteka Główna

Lublin

Akademia Medyczna im.Prof. Feliksa Skubiszewskiego - Biblioteka Główna. Filia Studencka

Lublin

Akademia Rolnicza - Biblioteka Główna

Lublin

Archiwum Państwowe - Biblioteka

Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Biblioteka Uniwersytecka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekonomii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Angielskiej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Germańskiej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Klasycznej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Romańskiej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Słowiańskiej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Pedagogiki - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Pastoralnej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim - Biblioteka Zakładowa

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Zakład Językoznawstwa Ogólnego - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Zakład Socjologii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Muzykologii - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zakład Filozofii Teoretycznej - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zakład Historii Literatury Polskiej, Literatury Porównawczej i Języka Polskiego - Biblioteka

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zakłady Filozofii Teoretycznej - Biblioteka

Lublin

Klasztor Ojców Dominikanów - Biblioteka

Lublin

Klasztor Ojców Kapucynów - Biblioteka Klasztorna

Lublin

Klasztor Ojców Karmelitów Bosych - Biblioteka

Lublin

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Wł. Jagiełły - Biblioteka

Lublin

Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Biblioteka

Lublin

Metropolitalne Seminarium Duchowne - Biblioteka

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 10

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 11

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 12

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 13

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 14

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 15

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 16

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 17

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 18

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 19

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 20

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 21

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 22

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 23

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 24

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 25

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 26

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 27 (Foniczna)

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 28

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 29

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 30

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Filia nr 31

Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy

Lubliniec

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy. Filia nr 01

Lubliniec

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy. Filia nr 02

Lubliniec

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy. Filia nr 03

Lubliniec

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy. Filia nr 05 dla Dzieci i Młodzieży

Lubliniec

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy. Filia nr 06

Lubliniec

Muzeum Literackie im. J. Czechowicza - Biblioteka

Lublin

Muzeum Lubelskie - Biblioteka

Lublin

Muzeum Wsi Lubelskiej - Biblioteka

Lublin

Państwowe Muzeum na Majdanku - Biblioteka

Lublin

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej

Lublin

Politechnika Lubelska - Biblioteka Główna

Lublin

Politechnika Lubelska. Wydział Elektryczny - Biblioteka

Lublin

Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej - Biblioteka

Lublin

Politechnika Lubelska. Wydział Mechaniczny - Biblioteka

Lublin

Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki - Biblioteka

Lublin

Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego - Biblioteka

Lublin

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Lublin

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Filia

Lubliniec

Sąd Okręgowy - Biblioteka

Lublin

Sąd Rejonowy - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej - Biblioteka Brytyjska

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej - Biblioteka Główna

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Instytut Biologii - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Instytut Fizyki - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Instytut Matematyki - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Instytut Mikrobiologii - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Katedra Archeologii - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Ośrodek Alliance Fran~9caise - Biblioteka-Mediateka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Ogród Botaniczny - Biblioteka Zakładowa

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Studium Wychowania Fizycznego - Biblioteka

Lublin

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny - Biblioteka

Lublin

Displaying results 1 to 100 out of 116

1

2

Next

logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience