Libraries

NameAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego - Biblioteka Główna
Addressul. Leśna 16, 25-509, Kielce, świętokrzyskie
książki: (152.836 opisów), czasopisma: (2.811 opisów), inne: Katalog Prac Doktorskich, Magisterskich i Licencjackich, LEX OMEGA, POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA, POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1989, ALMANACH POLSKIEJ WŁADZY 1989-2002, EPOKA PA
www.pu.kielce.pl/bg
alfabetyczny książek do końca 1999 r., alfabetyczny czasopism do 2002 r., systematyczny książek wg UKD do końca 1999 r., komputerowy
KIEL 010
SystemsMAK, ALEPH, VTLS/VIRTUA
tel:041 349 71 55, fax: 041 349 71 58, email: biblioteka.glowna@pu.kielce.pl
uniwersalny
książki: 407.337 wol., czasopisma: 34.588 tyt., audiowizualne: 383 jedn., rkps.: 266 jedn., st. dr.: 492 jedn., kartogr.:1.247 jedn., mikroformy: 717 jedn., 115 jedn. dok. ulotnych, 808 jedn. wyd. bezdebitowych, 2.550 jedn. nadbitek, 58 jedn. dokto
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience