Libraries

NameInstytut Przemysłu Skórzanego - Biblioteka. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Addressul. Zgierska 73, skr. poczt. 9015, 90-960, Łódź, łódzkie
www.ips.lodz.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism, systematyczny książek
Ł 118
Systems
tel:657 62 10 w. 12, 312, fax: 657 62 75, email: bibliot@mazurek.man.lodz.pl, Informacja: 652 50 49 (Dyr.)
przemysł skórzany, garbarstwo, obuwnictwo, futrzarstwo, odzież i galanteria skórzana, ochrona środowiska, normalizacja i miernictwo, surowce, materiały, półprodukty
książki: 6.687 wol., czasopisma: 2.349 wol., audiowizualne: 48 jedn., mikroformy: 563 jedn., 3.175 jedn. literatury firmowej, 5.072 jedn. opisów patentowych, 2.570 jedn. norm, 5.072 jedn. opisów patentowych
2002
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience