Libraries

NameAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - Biblioteka
Addressal. A. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, małopolskie
www.bg.agh.edu.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism, systematyczny książek wg UKD
Systems
tel:012 617 23 77, Informacja: 617 24 12, 617 23 96
geologia ogólna, matematyczna i regionalna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, kartografia geologiczna, paleontologia i stratygrafia, ochrona środowiska, złoża surowców mineralnych: skalnych, ceramicznych, chemicznych i r
książki: 33.199 wol., czasopisma: 8.227 wol., 4.106 jedn. zb. spec. (kartograficzne)
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience