Libraries

NameAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki - Biblioteka
Addressal. A. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, małopolskie
www.bg.agh.edu.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism, tytułowy książek, komputerowy
SystemsVTLS/VIRTUA
tel:012 617 21 82, fax: 617 20 63, Informacja: 617 21 91 (Dyr.), email: halina@sigma.gor.agh.edu.pl
mechanika górotworu, geomechanika górnicza, geotechnika, budownictwo podziemne, tunelowanie
książki: 3.780 wol., czasopisma: 159 wol., 1.084 jedn. prac dyplomowych
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience