Biblioteki

NazwaMiejscowość

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica - Biblioteka Główna

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Międzynarodowa Szkoła Inżynierska - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Ośrodek Historii Techniki z Muzeum i Archiwum - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Studium Języków Obcych - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Elektroenergetyki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Telekomunikacji "Galera"- Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Matematyki Stosowanej - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Odlewnictwa - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Odlewnictwa. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Paliw i Energii - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania - Biblioteka

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica. Biblioteka Pracownicza

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im.S. Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Elektroniki - Biblioteka

Kraków

Akademia Muzyczna - Biblioteka Główna

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej - Biblioteka Główna

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Filologii Polskiej - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Geografii - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Historii - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Neofilologii - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Politologii - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny - Biblioteka

Kraków

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydział Pedagogiczny - Biblioteka

Kraków

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja - Biblioteka Główna

Kraków

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja. Katedra Żywienia Zwierząt - Biblioteka

Kraków

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja. Katedra Hodowli Koni - Biblioteka

Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki - Biblioteka Główna

Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego - Biblioteka Główna

Kraków

Antykwariat i Wypożyczalnia Książek. Kamińska-Samek Krystyna

Kraków

Archiwum Państwowe - Naukowa Biblioteka Podręczna

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 02

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 03

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 04

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 06

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 07

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 08

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 09

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 10

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 11

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 12

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 13

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 14

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 17

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 18

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 19

Kraków

Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 20

Kraków

Biblioteka Prowincji Ojców Bernardynów

Kraków

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wiejskiego AGROBISP Sp. z o.o. - Zakładowy Ośrodek Informacji Technicznej

Kraków

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. - Zakładowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej

Kraków

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego - Międzyzakładowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Kraków

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH - Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej

Kraków

Centrum Onkologii. Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Oddział - Biblioteka Naukowa

Kraków

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA" - Biblioteka

Kraków

Collegium Medicum. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Medycznej - Klinika Toksykologii i Ośrodek Informacji Toksykologicznej - Biblioteka

Kraków

Erem (Pustelnia) Ojców Kamedułów - Biblioteka

Kraków-Bielany

Goethe-Institut Krakau -Informacja i Biblioteka

Kraków

Instituto Cervantes - Biblioteka

Kraków

Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich - Biblioteka

Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna - Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej. Biblioteka

Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego - Biblioteka

Kraków

Instytut Francuski - Biblioteka-Mediateka-Centrum Informacji

Kraków

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Oddział - Biblioteka

Kraków

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.Małopolski Ośrodek Badawczy _ Biblioteka

Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oddział - Biblioteka

Kraków

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Oddział - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Kraków

Instytut Nafty i Gazu - Biblioteka

Kraków

Instytut Odlewnictwa. Centrum Informacji i Promocji - Biblioteka

Kraków

Instytut Technologii Nafty. Zakład Informacji Naukowo-Technicznej - Biblioteka Naukowa

Kraków

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej

Kraków

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie - Biblioteka

Kraków

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów - Biblioteka Braci Mniejszych Kapucynów

Kraków

Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich - Biblioteka przy Kościele Bożego Ciała

Kraków

Klasztor Ojców Franciszkanów - Biblioteka Główna Prowincji Franciszkanów-Reformatów

Kraków

Klasztor Ojców Karmelitów - Biblioteka

Kraków

Klasztor Ojców Karmelitów Bosych - Biblioteka

Kraków

Klasztor OO. Paulinów na Skałce. Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu OO Paulinów - Biblioteka

Kraków

Klasztor Sióstr Bernardynek - Biblioteka

Kraków

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych na Wesołej - Biblioteka

Kraków

Wywietlanie rezultatów od 1 do 100 z 341

1

2

3

4

Następna

logo BN

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej w Polsce.
Baza została sporządzona przez Bibliotekę Narodową i jest jej własnością.

 

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016