Biblioteki

NazwaMiejscowość

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Budowlanego - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Samodzielna Katedra Projektowania Architektury Przemysłowej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Samodzielny Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej . Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Zakład Geodezji Inżynieryjnej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Zakład Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Zakład Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Instytut Elektrotechniki i Metrologii - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.Instytut Chemii i Technologii Organicznej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Dróg, Kolei i Mostów. Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu. Zakład Systemów Komunikacyjnych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zakład Teorii Niezawodności i Podstaw Konstrukcji Metalowych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Mechaniki Budowli - Biblioteka i Ośrodek Informacji Naukowej L-4

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Samodzielny Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Katedra Aparatury Przemysłowej - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Zakład Mechaniki Płynów - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych - Biblioteka

Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Wydział Mechaniczny.Instytut Informatyki Stosowanej Pracownia Systemów Inżynierii Wiedzy M-75 - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności - Archiwum Nauki

Kraków

Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Jagielloński. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Instytut Botaniki UJ - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Oddział - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Oddział. Pracownia Etnologii - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Farmakologii - Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego - Dział Informacji Naukowo-Technicznej i Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. Ośrodek Badawczy - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Nauk. Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha - Biblioteka

Kraków

Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauk - Biblioteka Naukowa

Kraków

Polska Prowincja Zakonu Ojców Pijarów - Biblioteka (Archiwum) Prowincjonalna

Kraków

Polska Prowincja Zmartwychwstańców - Biblioteka Główna

Kraków

Polski Związek Głuchych. Oddział Małopolski. Dom Kultury im. W. Chracy - Biblioteka

Kraków

Polskie Towarzystwo Geologiczne - Biblioteka

Kraków

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - Biblioteka Naukowa

Kraków

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Biblioteka

Kraków

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika - Biblioteka

Kraków

Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych - Biblioteka Latynoamerykańska

Kraków

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej - Centralna Biblioteka Górska

Kraków

Sąd Okręgowy - Biblioteka

Kraków

Sosnowieckie Seminarium Duchowne - Biblioteka

Kraków

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - Biblioteka Dzieci Niewidomych

Kraków

Studium Ojców Dominikanów - Biblioteka

Kraków

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej - Biblioteka

Kraków

Szpital Miejski im. G. Narutowicza - Biblioteka Lekarska

Kraków

Teatr im. J. Słowackiego - Archiwum Artystyczne i Biblioteka

Kraków

The British Council

Kraków

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny - Biblioteka Główna

Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Towaroznawstwa - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska

Kraków

Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Nauk Przyrodniczych

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Archiwum - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum - Biblioteka Medyczna

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Instytut Stomatologii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Instytut Zdrowia Publicznego - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra Fizjologii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra Ginekologii i Położnictwa - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra Historii Medycyny - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Muzeum Farmacji - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Ochrony Zdrowia. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Angielskiej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Germańskiej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Klasycznej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Romańskiej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Słowiańskiej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii Sztuki - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Informatyki - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Matematyki - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Muzykologii - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Polonistyki - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Prawa Własności Intelektualnej - Biblioteka

Kraków

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii. Księgozbiór Polski - Biblioteka

Kraków

Wywietlanie rezultatów od 201 do 300 z 341

Poprzednia

1

2

3

4

Następna

logo BN

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej w Polsce.
Baza została sporządzona przez Bibliotekę Narodową i jest jej własnością.

 

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016