Biblioteki

NazwaMiejscowość

Centralne Archiwum Wojskowe

Warszawa

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej - Biblioteka

Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Biblioteka i Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Warszawa

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) - Dział Koordynacji i Informacji

Warszawa

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Warszawa

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Medioteka Edukacyjna

Warszawa

Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa P. P. - Biblioteka Budownictwa

Warszawa

Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej

Warszawa

Centrum Badania Opinii Społecznej - Biblioteka

Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Biblioteka

Warszawa

Centrum Myśli Jana Pawła II - Biblioteka

Warszawa

Centrum Onkologii. Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Centrum Prawa Gospodarczego. The Library of the Commercial Law Center - Biblioteka

Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej. Zamek Ujazdowski - Biblioteka i Czytelnia Artystyczna

Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej. Zamek Ujazdowski - Ośrodek Informacji i Dokumentacji

Warszawa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Biblioteka Główna

Warszawa

Collegium Civitas - Biblioteka

Warszawa

Dowództwo Wojsk Lądowych - Biblioteka

Warszawa

Duński Instytut Kultury. Biblioteka Naukowa

Warszawa

Europejska Akademia Sztuk - Biblioteka

Warszawa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Biblioteka

Warszawa

Filmoteka Narodowa - Biblioteka

Warszawa

Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej - Biblioteka

Warszawa

Fundacja OŚKA.Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - Biblioteka

Warszawa

Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych - Biblioteka

Warszawa

Główna Biblioteka Lekarska im. S. Konopki

Warszawa

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Warszawa

Główny Urząd Miar -Wydział Metrologii Interdyscyplinarnej

Warszawa

Główny Urząd Statystyczny. Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca

Warszawa

Goethe-Institut Warschau - Informacja i Biblioteka

Warszawa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Biblioteka

Warszawa

Instituto Cervantes - Biblioteka

Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy - Ośrodek Informacji Naukowej.Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Żywności i Żywienia - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych - Zakład Informacji Naukowej i Biblioteka

Warszawa

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Biblioteka

Warszawa

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa - Biblioteka

Warszawa

Instytut Badawczy Leśnictwa - Zakład Informacji Naukowej. Biblioteka

Warszawa

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Zakład Informacji Naukowo-Technicznej

Warszawa

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa - Biblioteka

Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Dział Informacji Naukowo-Ekonomicznej

Warszawa

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Warszawa

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Państwowy Instytut Badawczy - Ośrodek Informacji Naukowej

Warszawa

Instytut Elektrotechniki - Biblioteka

Warszawa

Instytut Energetyki - Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej.

Warszawa

Instytut Farmaceutyczny - Biblioteka

Warszawa

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego - Biblioteka

Warszawa

Instytut Francuski - Biblioteka-Mediateka-Centrum Informacji

Warszawa

Instytut Geodezji i Kartografii.Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - Biblioteka

Warszawa

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Lotnictwa - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Warszawa

Instytut Maszyn Matematycznych - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Matki i Dziecka - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Biblioteka Techniczna

Warszawa

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oficyna Wydawnicza

Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Biblioteka

Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Optyki Stosowanej - Dział Zarządzania, Marketingu i Spraw Osobowych - Branżowy Ośrodek Informacji i Normalizacji

Warszawa

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle - Biblioteka

Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Biblioteka

Warszawa

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego - Biblioteka

Warszawa

Instytut Przemysłu Organicznego - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii - Biblioteka Naukowa. Ośrodek Informacji Naukowej

Warszawa

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Sportu - Ośrodek Informacji Naukowej

Warszawa

Instytut Szkła i Ceramiki - Ośrodek Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą

Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej - Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej - Biblioteka

Warszawa

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych - Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej

Warszawa

Instytut Tele- i Radiotechniczny - Biblioteka

Warszawa

Instytut Tomistyczny - Biblioteka

Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego - Ośrodek Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą

Warszawa

Instytut Turystyki - Biblioteka

Warszawa

Instytut Wzornictwa Przemysłowego - Biblioteka Wzornictwa

Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Biblioteka Główna

Warszawa

Kancelaria Sejmu - Biblioteka Sejmowa

Warszawa

Kancelaria Sejmu - Biblioteka Sejmowa. Wydział Zbiorów Historii Społecznej

Warszawa

Komenda Główna Policji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Krajowa Rada Spółdzielcza - Biblioteka

Warszawa

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Biblioteka i Ośrodek Dokumentacji

Warszawa

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - Biblioteka

Warszawa

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - Czytelnia

Warszawa

Mennica Państwowa S.A. - Biblioteka Techniczna

Warszawa

Miejski Ogród Zoologiczny - Biblioteka Zakładowa

Warszawa

Ministerstwo Finansów - Biblioteka Ekonomiczna

Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Biblioteka

Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biblioteka Prawnicza

Warszawa

Ministerstwo Transportu - Główna Biblioteka Komunikacyjna

Warszawa

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - Biblioteka

Warszawa

Muzeum Azji i Pacyfiku - Biblioteka Azjatycka

Warszawa

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Warszawa

Muzeum Historii Polski - Biblioteka

Warszawa

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - Biblioteka

Warszawa

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy - Biblioteka

Warszawa

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II- Biblioteka

Warszawa

Wywietlanie rezultatów od 201 do 300 z 538

Poprzednia

1

2

3

4

5

6

Następna

logo BN

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej w Polsce.
Baza została sporządzona przez Bibliotekę Narodową i jest jej własnością.

 

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016