Biblioteki

NazwaMiejscowość

Polska Akademia Nauk. Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej - Biblioteka

Warszawa

Polska Akademia Nauk. Zakład Biologii Antarktyki - Biblioteka

Warszawa

Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich - Biblioteka

Warszawa

Polska Akademii Nauk. Instytut Slawistyki. - Biblioteka

Warszawa

Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny. Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego im. M. Flemminga - Biblioteka

Warszawa

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Biblioteka

Warszawa

Polski Komitet do spraw UNESCO - Biblioteka

Warszawa

Polski Komitet Normalizacyjny - Ośrodek Informacji Normalizacyjnej

Warszawa

Polski Związek Łowiecki - Biblioteka

Warszawa

Polski Związek Kynologiczny - Biblioteka

Warszawa

Polski Związek Niewidomych - Biblioteka Centralna im. dra Wł. Dolańskiego

Warszawa

Polskie Towarzystwo Botaniczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Chemiczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - Ośrodek Informacji

Warszawa

Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Higieniczne - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Leśne. Zarząd Główny - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Muzyczne S.A. - Oddział. Biblioteka Materiałów Orkiestrowych

Warszawa

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Biblioteka

Warszawa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Zarząd Główny. Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia

Warszawa

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - Biblioteka

Warszawa

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego - Towarzystwo Jezusowe - Biblioteka Pisarzy

Warszawa

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Ośrodek Normalizacji, Informacji Naukowo-Technicznej i Ochrony Patentowej - Biblioteka

Warszawa

Przemysłowy Instytut Elektroniki - Biblioteka Techniczna

Warszawa

Przemysłowy Instytut Motoryzacji - Biblioteka Techniczna

Warszawa

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Warszawa

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury - Biblioteka

Warszawa

Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego. Sekcja BOBOLANUM - Biblioteka

Warszawa

Sąd Najwyższy - Biblioteka

Warszawa

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Biblioteka

Warszawa

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej - Biblioteka

Warszawa

Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. Zarząd Główny - Biblioteka im. prof. J. Białostockiego

Warszawa

Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA - Biblioteka

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Biblioteka Główna im. Wł. Grabskiego

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska - Biblioteka

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Biblioteka

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - Biblioteka

Warszawa

Szkoła Główna Handlowa - Biblioteka

Warszawa

Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Biblioteka Główna

Warszawa

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Biblioteka

Warszawa

Sztab Generalny Wojska Polskiego. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej - Biblioteka Naukowa

Warszawa

Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia - Biblioteka Szwajcarska

Warszawa

Teatr Wielki - Opera Narodowa. Biblioteka Muzyczna

Warszawa

Telewizja Polska S.A. - Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych

Warszawa

The British Council - English Lanquage Resource Centre

Warszawa

Trybunał Konstytucyjny. Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Biblioteka Główna

Warszawa

Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Austriacka - Oesterreich-Bibliothek

Warszawa

Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskie - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskie - Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej - Sekcja Francuska i Niemiecka - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut - Obserwatorium Astronomiczne - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Fizyki Doświadczalnej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Fizyki Teoretycznej - Biblioteka im. Wojciecha Rubinowicza

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Geofizyki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Historii Sztuki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny. Zakład Azji Południowej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny. Zakład Sinologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny. Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - Biblioteka Ludów Azji Środkowej (mongolistyki)

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny. Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej. Zakład Iranistyki - Biblioteka Turkologii i Iranistyki

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Amerykańskich - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Szkoła Języków Obcych - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Biologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Biologii - Biblioteka Główna. Filia

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Chemii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki - Biblioteka Dydaktyczna

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - Biblioteka i Wydawnictwa

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny.Instytut Muzykologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Instytut Anglistyki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Instytut Orientalistyczny - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Instytut Orientalistyczny. Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Katedra Hungarystyki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii.Instytut Germanistyki - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny - Biblioteka im. prof. B. Suchodolskiego

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Filologii Klasycznej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Filologii Słowiańskiej - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego im. J. Baudouina de Courtenay - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Literatury Polskiej i Instytut Kultury Polskiej im. Wacława Borowego - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Psychologii - Biblioteka

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Biblioteka

Warszawa

Wywietlanie rezultatów od 401 do 500 z 538

Poprzednia

1

2

3

4

5

6

Następna

logo BN

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej w Polsce.
Baza została sporządzona przez Bibliotekę Narodową i jest jej własnością.

 

W przypadku błędu lub niekompletności danych proszę o kontakt: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016