Aktualności

 • CfP: "Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Warszawa, 29-31 stycznia 2018

  18 lipiec 2017

 • CfP: Kulturowa Historia Podróżowania, Katowice, 27-28 XI 2017 r. (zgłoszenia do 15 IX)

  16 lipiec 2017

 • Konferencja inaugurująca projekt „Patrimonium”, Warszawa, 14 lipca 2017 r.

  10 lipiec 2017

 • Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”, Kielce, 3–4 lipca 2017

  30 czerwiec 2017

 • „Zapisy Terroru. Warszawa” - ukazała się pierwsza publikacja w ramach nowej serii wydawniczej Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

  29 czerwiec 2017

 • Ogłoszono program III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 11-14 października 2017 roku)

  28 czerwiec 2017

 • X edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej - wyniki

  27 czerwiec 2017

 • Dyskusja wokół książki Dariusza Libionki "Zagłada Żydów w GG”, Warszawa, 28 czerwca 2017

  25 czerwiec 2017

 • „Solidarność Walcząca 1982-2017” i „Poczta Solidarności Walczącej” - wystawy w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. 18 czerwca-18 lipca 2017

  24 czerwiec 2017

 • „Droga ku niemieckości? Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1848-1914)” wykład prof. Rafała Witkowskiego, Poznań, 23 czerwca 2017 r.

  21 czerwiec 2017

Spotkania

 • Spotkania: Jak rodziła się demokracja w Polsce. Spotkanie z okazji 40. rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Gdańsk, 23 czerwca 2017 r.

 • Konferencje: CfP: Miejska przestrzeń publiczna w "długim" XIX wieku, Warszawa 30 XI - 1 XII 2017 (zgłoszenia do 31 sierpnia)

 • Nowości wydawnicze: A. Zysiak, "Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" - dyskusja wokół książki, Kraków 29 czerwca 2017 r.

 • XXw: „Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” - czwarta debata belwederska historykуw – Warszawa, 19 czerwca 2017 r.

 • Wykłady: Modernistyczna przestrzeń Warszawy IN SITU: Muzeum Narodowe, Warszawa, 17 czerwca

 • Wykłady: Wykład: Dekalog „odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja, Warszawa, 7 czerwca 2017

 • Wykłady: Locarno – „okrojenie zwycięstwa” czy uspokojenie powojennej Europy? - wykład prof. Marka Kornata, Warszawa 30 maja 2017 r.

 • Konferencje: Konferencja naukowa „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II)” – Warszawa, 5–7 czerwca 2017

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • „Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice”, red. Andrzej Paczkowski (informacja wydawnicze)

 • Krzysztof Pietkiewicz, Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506 (informacja wydawnicza)

 • "Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego", red. nauk. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.