Historical Faculties in Poland

Studies on history and allied sciences specialization (archeology, art history e.g.) at Polish higher educational institutions.

Kierunekarcheologia
http://www.inh.wnhis.uksw.edu.pl/
Trybstacjonarne
Stopienlicencjat, stopień I
http://www.uksw.edu.pl/files/zal_do_u_44_072.pdf
http://www.wnhis.uksw.edu.pl//index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=21&Itemid=46
UczelniaUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.uksw.edu.pl/
JednostkaWydział Nauk Historycznych i Społecznych
http://www.wnhis.uksw.edu.pl/
publiczna
jest prowadzony
25
naukowe: archeologia obszarów biblijnych, archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
brak oceny (PKA nie oceniała jeszcze kierunku archeologia)
http://www.wnhis.uksw.edu.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=42
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/22/02/2202/4_archeologia.pdf

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience