Historical Faculties in Poland

Studies on history and allied sciences specialization (archeology, art history e.g.) at Polish higher educational institutions.

Kierunekhistoria
http://www.historia.uni.lodz.pl/
Trybniestacjonarne wieczorowe
Stopienlicencjat, stopień I
http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/Regulamin.htm
http://www.historia.uni.lodz.pl/wiecz.html
UczelniaUniwersytet Łódzki
http://www.uni.lodz.pl/
JednostkaWydział Filozoficzno-Historyczny
http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/
publiczna
jest prowadzony
50
badania naukowe w zakresie: stosunki międzynarodowe XVIII-XX w., dzieje przemysłu i miast w Polsce od średniowiecza do XIX w., mniejszości narodowe i przemysł w regionie łódzkim, dzieje Bizancjum, dzieje wojskowości polskiej
pozytywna (jednolite magisterskie) 2007r.
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1440&mid=26&mref=3023_3024
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/59/2359/42_historia.pdf

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience