Historical Faculties in Poland

Studies on history and allied sciences specialization (archeology, art history e.g.) at Polish higher educational institutions.

Kierunekhistoria
http://www.historia.us.edu.pl/
Trybstacjonarne
Stopienlicencjat, stopień I
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/tekst/obw20070920.pdf
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/programy/pokazProgram(prg_kod:05DZHI07)
UczelniaUniwersytet Śląski Katowice
http://www.us.edu.pl/
JednostkaWydział Nauk Społecznych
http://www.wns.us.edu.pl/index.html
publiczna
jest prowadzony
120
nauczycielska, archiwistyczna, społeczno-ekonomiczna
pozytywna (II stopień oraz jednolite magisterskie) 2007r.
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/2007/WNS.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/59/2359/42_historia.pdf

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience